http://scfs.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 16 267eb331f2acf7db2285bf290779f5e1 123

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 4. Додатковий пакет вимог до Безпечної і дружної до дитини школи в контексті здоров’я і безпеки
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

4.4 Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги

Пакет вимог до послуг Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги у закладі освіти складається з параметрів і еталонних показників. Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Параметр Еталоні показники
 1 Надання штатним консультантом, соціальним працівником та психологом консультаційних, психологічних та соціальних послуг

Чи є у вашій школі штатний консультант, соціальний працівник та психолог для проведення консультацій, надання психологічних та соціальних послуг? Чи достатньою є кількість цих співробітників ?

 • У закладі є штатний консультант, соціальний працівник та психолог, і рекомендовані співвідношення дотримані.
 2 Популяризація здоров'я, безпеки, та лікування

Чи сприяє спеціаліст з консультування та надання психологічних і соціальних послуг, зміцненню емоційного, поведінкового та психологічного здоров`я учнів, та чи забезпечує консультування щодо терапії означених розладів для учнів та їх родин наступними способами?

 • Сеанси/консультації тет-а-тет.
 • Сеанси/консультації у невеликих групах.
 • Класні заходи з питань популяризації та профілактики здоров`я.
 • Загальношкільні заходи з питань популяризації та профілактики здоров`я.
 3 Співпраця з іншими співробітниками школи

Чи співпрацює спеціаліст з консультування, надання психологічних та соціальних послуг з іншими співробітниками школи з питань покращення здоров'я та безпеки учнів принаймні шістьма наступними способами?

 • Розробка планів щодо вирішення проблем зі здоров'ям учнів (наприклад, індивідуальні плани заходів з охорони здоров'я, індивідуальні плани навчання, загальношкільні плани).
 • Забезпечення професійного розвитку.
 • Розробка регуляцій / інструкцій.
 • Визначення, перегляд або розробка навчальних програм або модулів/уроків.
 • Розробка та впровадження класних і загальношкільних заходів.
 • Розробка планів з вдосконалення школи.
 • Налагодження системи комунікацій з іншими співробітниками школи.
 4 Визначення та нагляд за учнями з емоційними, поведінковими та ментальними потребами

Чи має спеціаліст з консультування, надання психологічних або соціальних послуг систему для визначення та нагляду за учнями з емоційними, поведінковими та психічними потребами?

 • У закладі є система для визначення учнів з емоційними, поведінковими та психічними потребами, та нагляду за ними.
 5 Організація системи перенаправлення

Чи реалізує ваш заклад системний підхід (включаючи наступні компоненти) щодо направлення учнів у разі необхідності до відповідних шкільних або громадських закладів, які надають консультаційні, психологічні та соціальні послуги?

 • Пропонується пакет послуг, серед яких оцінка, направлення, інформування, підтримка та контроль.
 • Широке розповсюдження інформації щодо направлення (наприклад, за допомогою листівок, брошур, веб сайту, учнівського довідника, уроків з охорони здоров`я), аби учні, їх родини та співробітники могли безпосередньо дізнатися про шкільні та громадські послуги, не контактуючи з персоналом школи.
 • Співробітники мають чіткі інструкції щодо направлення учнів до шкільного консультанта, надавачів психологічних та соціальних послуг.
 • Співробітники можуть легко дістати, заповнити та конфіденційно подати форми для направлення.
 • Призначений співробітник (наприклад, шкільний консультант, соціальний працівник або психолог) регулярно переглядає та відбирає форми для направлення, а також проводить первинний огляд.
 • Додаткова інформація збирається за необхідності лише з письмового дозволу батьків, (наприклад, анкети, відповідні записи, короткі тести).
 • У випадках, коли потрібно зібрати необхідні записи від інших фахівців або установ, обов`язковою є письмова згода.
 • Список зберігається і регулярно доповнюється новими організаціями з направлення, дружніми до молоді, та базовою інформацією про кожну з них (наприклад, вартість послуг, місце розташування, обсяг послуг).
 • Засідання з обговорення альтернативних перенаправленню варіантів проводяться з усіма сторонами, залученими до справи.
 • Проводиться обговорення можливих перешкод (наприклад, вартість, місце розташування, транспорт, негативне ставлення) та шляхів їх подолання.
 • Здійснюється подальше спостереження (наприклад, телефоном, за допомогою текстових повідомлень, електронної пошти, особистого контакту) аби оцінити направлення та зібрати відгуки про обслуговування.
 • Особі, яка виявила проблему, надається доповідь про стан справ.
 • Всі співробітники школи, залучені до процесу направлення, проходять професійну підготовку.
 6 Допомога учням в умовах змін

Чи надає ваш заклад допомогу учням в умовах змін у школі або у їх житті (наприклад, перехід в іншу школу або зміни в структурі сім'ї) наступними способами?

 • Знайомство нових учнів з іншими учнями або приятелями.
 • Можливість для учнів вперше прийти до школи в супроводженні близької дорослої людини.
 • Орієнтаційні програми, спрямовані на адаптацію до змін.
 7 Виявлення та нагляд за учнями, причетними до випадків насильства

Чи має спеціаліст з консультування, надання психологічних або соціальних послуг систему для визначення учнів, причетних (в якості свідка, потерпілого, правопорушника, або будь-якої комбінації цих ролей) до будь-яких випадків насильства (наприклад, жорстокому поводженні з дітьми, насильстві під час побачень, сексуальному нападі, залякуванні або переслідуванні, бійці, самогубстві та самокаліцтві), а також, в разі необхідності, направлення їх до відповідних шкільних або громадських закладів?

 • Заклад визначає та направляє учнів до відповідних служб.
 8 Встановлення випадків вживання тютюну та робота з ними

Чи вживає спеціаліст з консультування, надання психологічних або соціальних послуг наступних заходів щодо учнів, які вживають тютюн?

 • Забезпечення переконливого повідомлення щодо важливості повної відмови від вживання тютюну.
 • Надання матеріалів для самодопомоги.
 • Проведення консультації щодо відмови від вживання тютюну, або надання направлення на таку консультацію.

 

Список використаних джерел

 • Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.
 • School Health Index, https://www.cdc.gov/healthyschools/shi/index.htm/ Developed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, Division of Adolescent and School Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Nutrition, Physical Activity and Obesity, and Office on Smoking and Health; and the National Center for Injury Prevention and Control, Division of Unintentional Injury Prevention, and Division of Violence Prevention.

Перевір себе

1) Пакет вимог «Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги» містить такі критерії (оберіть усі правильні відповіді):

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.