4.4 Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги

Зміст

Пакет вимог до послуг Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги у закладі освіти складається з параметрів і еталонних показників. Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Параметр Еталоні показники
 1 Надання штатним консультантом, соціальним працівником та психологом консультаційних, психологічних та соціальних послуг

Чи є у вашій школі штатний консультант, соціальний працівник та психолог для проведення консультацій, надання психологічних та соціальних послуг? Чи достатньою є кількість цих співробітників ?

 • У закладі є штатний консультант, соціальний працівник та психолог, і рекомендовані співвідношення дотримані.
 2 Популяризація здоров'я, безпеки, та лікування

Чи сприяє спеціаліст з консультування та надання психологічних і соціальних послуг, зміцненню емоційного, поведінкового та психологічного здоров`я учнів, та чи забезпечує консультування щодо терапії означених розладів для учнів та їх родин наступними способами?

 • Сеанси/консультації тет-а-тет.
 • Сеанси/консультації у невеликих групах.
 • Класні заходи з питань популяризації та профілактики здоров`я.
 • Загальношкільні заходи з питань популяризації та профілактики здоров`я.
 3 Співпраця з іншими співробітниками школи

Чи співпрацює спеціаліст з консультування, надання психологічних та соціальних послуг з іншими співробітниками школи з питань покращення здоров'я та безпеки учнів принаймні шістьма наступними способами?

 • Розробка планів щодо вирішення проблем зі здоров'ям учнів (наприклад, індивідуальні плани заходів з охорони здоров'я, індивідуальні плани навчання, загальношкільні плани).
 • Забезпечення професійного розвитку.
 • Розробка регуляцій / інструкцій.
 • Визначення, перегляд або розробка навчальних програм або модулів/уроків.
 • Розробка та впровадження класних і загальношкільних заходів.
 • Розробка планів з вдосконалення школи.
 • Налагодження системи комунікацій з іншими співробітниками школи.
 4 Визначення та нагляд за учнями з емоційними, поведінковими та ментальними потребами

Чи має спеціаліст з консультування, надання психологічних або соціальних послуг систему для визначення та нагляду за учнями з емоційними, поведінковими та психічними потребами?

 • У закладі є система для визначення учнів з емоційними, поведінковими та психічними потребами, та нагляду за ними.
 5 Організація системи перенаправлення

Чи реалізує ваш заклад системний підхід (включаючи наступні компоненти) щодо направлення учнів у разі необхідності до відповідних шкільних або громадських закладів, які надають консультаційні, психологічні та соціальні послуги?

 • Пропонується пакет послуг, серед яких оцінка, направлення, інформування, підтримка та контроль.
 • Широке розповсюдження інформації щодо направлення (наприклад, за допомогою листівок, брошур, веб сайту, учнівського довідника, уроків з охорони здоров`я), аби учні, їх родини та співробітники могли безпосередньо дізнатися про шкільні та громадські послуги, не контактуючи з персоналом школи.
 • Співробітники мають чіткі інструкції щодо направлення учнів до шкільного консультанта, надавачів психологічних та соціальних послуг.
 • Співробітники можуть легко дістати, заповнити та конфіденційно подати форми для направлення.
 • Призначений співробітник (наприклад, шкільний консультант, соціальний працівник або психолог) регулярно переглядає та відбирає форми для направлення, а також проводить первинний огляд.
 • Додаткова інформація збирається за необхідності лише з письмового дозволу батьків, (наприклад, анкети, відповідні записи, короткі тести).
 • У випадках, коли потрібно зібрати необхідні записи від інших фахівців або установ, обов`язковою є письмова згода.
 • Список зберігається і регулярно доповнюється новими організаціями з направлення, дружніми до молоді, та базовою інформацією про кожну з них (наприклад, вартість послуг, місце розташування, обсяг послуг).
 • Засідання з обговорення альтернативних перенаправленню варіантів проводяться з усіма сторонами, залученими до справи.
 • Проводиться обговорення можливих перешкод (наприклад, вартість, місце розташування, транспорт, негативне ставлення) та шляхів їх подолання.
 • Здійснюється подальше спостереження (наприклад, телефоном, за допомогою текстових повідомлень, електронної пошти, особистого контакту) аби оцінити направлення та зібрати відгуки про обслуговування.
 • Особі, яка виявила проблему, надається доповідь про стан справ.
 • Всі співробітники школи, залучені до процесу направлення, проходять професійну підготовку.
 6 Допомога учням в умовах змін

Чи надає ваш заклад допомогу учням в умовах змін у школі або у їх житті (наприклад, перехід в іншу школу або зміни в структурі сім'ї) наступними способами?

 • Знайомство нових учнів з іншими учнями або приятелями.
 • Можливість для учнів вперше прийти до школи в супроводженні близької дорослої людини.
 • Орієнтаційні програми, спрямовані на адаптацію до змін.
 7 Виявлення та нагляд за учнями, причетними до випадків насильства

Чи має спеціаліст з консультування, надання психологічних або соціальних послуг систему для визначення учнів, причетних (в якості свідка, потерпілого, правопорушника, або будь-якої комбінації цих ролей) до будь-яких випадків насильства (наприклад, жорстокому поводженні з дітьми, насильстві під час побачень, сексуальному нападі, залякуванні або переслідуванні, бійці, самогубстві та самокаліцтві), а також, в разі необхідності, направлення їх до відповідних шкільних або громадських закладів?

 • Заклад визначає та направляє учнів до відповідних служб.
 8 Встановлення випадків вживання тютюну та робота з ними

Чи вживає спеціаліст з консультування, надання психологічних або соціальних послуг наступних заходів щодо учнів, які вживають тютюн?

 • Забезпечення переконливого повідомлення щодо важливості повної відмови від вживання тютюну.
 • Надання матеріалів для самодопомоги.
 • Проведення консультації щодо відмови від вживання тютюну, або надання направлення на таку консультацію.

 

Список використаних джерел