http://scfs.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 19 67821b5b360919f4a66f629a59f210f3 119

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 3. Базовий пакет вимог до БДДШ
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

3.4 Ефективне шкільне управління, партнерство і участь

Базовий пакет вимог до інклюзивного (у широкому сенсі) навчання складається з параметрів і еталонних показників четвертого стандарту безпечної і дружної до дитини школи «Ефективне шкільне управління, партнерство та участь». Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Показник стандарту Еталоні показники
 1  Створення безпечної і дружньої до дитини школи є головним пріоритетомї політики закладу освіти

Чи містить політика вашого закладу освіти наступні компоненти?

 • Створення безпечної і дружньої до дитини школи (БДДШ) є одним із засадничих принципів діяльності навчального закладу.
 • У закладі створена і постійно діє шкільна команда з питань аналізу і удосконалення діяльності БДДШ.
 • У закладі регулярно здійснюється екпрес оцінка за участю всіх зацікавлених сторін: керівництва, вчителів, учнів, допоміжного персоналу, шкільних психологів і соціальних педагогів, батьків, представників органів управляння освітою, тощо.
 • Результати експрес оцінювання доступні для всіх зацікавлених сторін.
 • Шкільна команда регулярно (щонайменше раз на рік) здійснює комплексне планування заходів з удосконадення навчального закладу.
 • У релізації запланованих заходів приймають участь усі зацкавлені сторони.
 2 Заклад має визначену місію і кодекс поведінки, які сприймаються усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Чи наявні у вашому закладі наступні компоненти?

 • У закладі встановлено зрозумілі для всіх правила поведінки.
 • Принципи діяльності і правила поведінки у навчальному закладі обговорюються і приймаються за рівною участю педагогічного колективу, учнів школи та їх батьків.
 • Місія і правила поведінки у закладі розміщено так, що кожен бажаючий може ознайомитися з ними.
 • Встановлені у закладі правила поведінки добре сприймаються учнями, вчителями, батьками.
 • Узакладі дотримуються норм конструктивної взаємодії педагогічних працівників та учнів.
 3

Управління закладом відбувається на засадах самоврядування, демократії, рівного доступу, прозорості і поваги до різноманіття культур

Чи наявні у вашому закладі наступні компоненти?

 • У статуті закладу чітко виписані принципи управління школою на засадах самоврядування, демократії і прозорості у прийнятті рішень, рівного доступу до всіх послуг, поваги до різноманіття культур.
 • У закладі створено і постійно діють органи самоврядування: піклувальна рада, педагогічна рада, учнівська рада тощо.
 • Органи самоврядування реально впливають на життя навчального закладу
 • Учні беруть участь в обговоренні всіх важливих для шкільного життя питань.
 • Учні беруть участь у заходах, які допомагають їм усвідомити, зрозуміти та цінувати відмінності між ними (наприклад, культурні, релігійні, соціальні).
 • Учні спільно розв’язують проблеми, що виникають.
 • Уі можуть відкрито висловлювати свої почуття та думки щодо навчання і шкільного життя.
 • Дівчата і хлопці мають рівні можливості для розкриття свого потенціалу.
 • Педагогічний колектив закладу активно сприяє залученню учнів до прийняття рішень щодо організації процесу навчання.
 4 Батьки учнів приймають активну участь у житті закладу

Чи наявні у вашому закладі наступні компоненти?

 • Батьки (піклувальники) почуваються бажаними гостями у закладі освіти.
 • Усіх батьків (піклувальників) ознайомлюють із місією і правилами поведінки у навчальному закладі.
 • Батьків (піклувальників) учнів запрошують до закладу, щоб обговорити з учителями навчальні досягнення та/або поведінку дитини на уроках.
 • Батьки (піклувальники) мають змогу обговорювати і брати участь у прийнятті закладоим освіти.
 • Батьки (піклувальники) залучаються до будь-яких видів діяльності, пов’язаних із життям школи (наприклад, екскурсії, конкурси та інше).
 • Вчителі заохочують і надають рекомендації батькам щодо допомоги дітям у закріпленні та повторенні вдома отриманих у школі знань.
 • Учителі навчального закладу проводять батьківські збори, презентаційні тренінгові заняття для ознайомлення батьків зі змістом та методами формування соціальної і здоров’язбережної компетентності учнів.
 5 Служба безпеки і здоров’я

Чи створена у вашому навчальному закладі і діє на постійній основі служба безпеки і здоров’я, яка координує всю діяльність, спрямовану на формування і підтримку захисного фізичного і комфортного психосоціального середовища?

 • У навчальному закладі є фахівці з охорони праці, безпеки життєдіяльності, здорового способу життя.
 • У навчальному закладі функціонує комісія з питань охорони праці.
 • У навчальному закладі є медичний працівник та функціонує медичний пункт для надання домедичної допомоги.
 • У навчальному закладі є психологічна служба.
 • У навчальному закладі є соціальний педагог.
 6 Взаємодія з громадою

Чи проводить ваш заклад освіти активну взаємодію з громадою і органами місцевого самоврядування на засадах відкритості і партнерства?

 • У закладі працюють громадські організації, які опікуються промоцією здорового способу життя, безпечної поведінки, активного громадянства тощо.
 • Педагогічний колектив закладу співпрацює з різними соціальними інституціями місцевої громади (закладами охорони здоров’я, органами внутрішніх справ, позашкільними навчальними закладами тощо).
 • Вчителі навчального закладу постійно беруть участь в організації чи проведенні семінарів, конференцій, круглих столів, які спрямовані на розвиток та підвищення якості превентивної освіти.
 • Учні працюють над проектами на користь місцевої громади та спільно з нею.
 • Заклад має свій веб-сайт, на якому регулярно висвітлюється діяльність освітнього закладу.
 • Персонал закладу і учні регулярно проходять навчання з питань ефективного самоврядування.

 

Список використаних джерел

 1. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html
 2. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.

Перевір себе

1) Стандарт «Ефективне шкільне управління, партнерство та участь» містить такі критерії (оберіть усі правильні відповіді):

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.