http://scfs.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 19 3362cb0bc0e08df9037d2273674bde12 116

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 3. Базовий пакет вимог до БДДШ
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

3.3 Інклюзивне навчання на засадах компетентнісного підходу

Базовий пакет вимог до інклюзивного (у широкому сенсі) навчання складається з параметрів і еталонних показників третього стандарту безпечної і дружної до дитини школи «Інклюзивна освіта на засадах загальнолюдських цінностей і життєвих навичок». Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Параметр стандарту Еталоні показники
 1 Пріоритетність навчання життєвим навичкам

Чи наявні у вашому закладі освіти наступні компоненти навчання життєвим навичкам?

 • Розвиток психосоціальних навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації та самореалізації є одним із ключових завдань школи.
 • Шкільні курси і предмети, спрямовані на набуття учнями наступних психосоціальних навичок: аналізу і розв’язання проблем, критичного мислення, ухвалення зважених рішень, ефективної комунікації, співчуття, розбудови рівноправних стосунків, запобігання стресам та їх подолання, опору соціальному тиску, відмови від небажаних пропозицій тощо.
 • Вчителі школи пройшли підготовку з методики формування психосоціальних навичок за тематикою здоров’я, безпеки, соціальної і громадянської компетентності, розбудови миру, надзвичайних ситуацій (обсягом не менш як 90 годин);
 • До викладання курсів з формування соціальної і здоров’язбережної компетентності допускаються лише вчителі, які пройшли підготовку і мають відповідні сертифікати.
 • На засіданнях методичної ради і методичних об’єднань учителів – предметників та класних керівників регулярно обговорюються питання організації та якості соціальної і здоров’язбережної освіти у школі.
 2

Обов'язковість тематики здоров’я, безпеки, соціалізації, громадянства

Чи є тематика здоров’я, безпеки, соціальної і громадянської компетентності, розбудови миру, підприємливості, екологічної грамотності, надзвичайних ситуацій обов’язковими елементами змісту навчального плану школи?

 • Тематика здоров’я, безпеки, соціальної і громадянської компетентності є обов’язковими елементами змісту навчального плану школи.
 • Учні отримують відповідні для їхнього віку базові знання з наступних питань:
  • фізична активність;
  • гігієна;
  • раціональне харчування;
  • профілактика інфекційних та неінфекційних захворювань;
  • попередження травматизму;
  • безпека у різних сферах життя;
  • психічне і соціальне здоров’я;
  • репродуктивне здоров’я;
  • профілактика вживання алкоголю, тютюну та інших психоактивних речовин;
  • профілактика ВІЛ-інфекціїї тощо.
 3 Система мотивації навчання педагогічних працівників та учнів життєво важливим навичкам на засадах компетентнісного підходу

Чи створена у вашому закладі освіти система мотивації, що включає наступні компоненти?

 • Керівництво вашого закладу надає педагоогічним працівникам допомогу в розвитку та підтримці впевненості у собі, як педагогів.
 • Педагогічні працівники заохочуються проходити навчання (дистанційне та очне) з питань формування важливих для здоров’я і безпеки життєвих навичок.
 • Вчитель (вихователь) спілкується з учнями на засадах діалогу, партнерства і заохочує їх працювати разом.
 • Моніторинг навчальних досягнень учнів супроводжується позитивними примітками та порадами щодо покращення результатів.
 • У закладі відмовляються від використання рейтингів успішності в класі, що посилюють конкуренцію.
 • У закладі регулярно відбуваються виставки творчих робіт учнів.
 • Учнів заохочують ставити запитання під час навчання, які є цікавими для них.
 • Вчителі застосовують групові форми роботи, щоб учні могли працювати разом і формувати «дух команди».
 • Учні залучаються до заходів щодо адвокації та популяризації здорового способу життя.
 4 Залучення і рівність для всіх учасників

Чи забезпечує ваш заклад освіти інклюзивність (залученність) і рівність для всіх учасників навчально-виховного процесу? Зокрема:

 • У закладі забезпечено рівний доступ хлопців і дівчат до всіх освітніх програм, враховуючи важливі потреби дівчат і хлопців.
 • У закладі забезпечено рівний доступ хлопців і дівчат до всіх послуг, які надає навчальний заклад.
 • У закладі проявляють повагу до відмінностей і різноманіття.
 • Вчителі, працівники школи та батьки пройшли навчання з питань інклюзивної освіти і підготовлені для організації спільного навчання всіх дітей.
 • Заклад обладнано всім необхідним для дітей з особливими потребами (будівлі, класи, туалети, книги, інформація, транспорт до школи, тощо).
 • У вашому класі навчаються діти з інвалідністю.
5 Обов’язковий курс з основ здоров'я

Чи є обов’язковим для всіх учнів вашої школи предмет «Основи здоров'я»?

 • Предмет «Основи здоров'я» є обов’язковим для всіх учнів школи.
6 Стратегії активного навчання

Чи всі вчителі з у навчанні учнів з питань здоров`я і безпеки використовують стратегії активного навчання та форми роботи, які подобаються учням та є прийнятними для них?

 • Практичні заняття під керівництвом вчителя.
 • Обговорення.
 • Спільне навчання.
 • Імітація та навчальні ігри.
 • Робота вчителя та форму навчання за принципом «рівний-рівному».
 • Рольові ігри.
 • Відпрацювання навичок.
 • Візуалізація.

Довідка.

До стратегій активного навчання належать інтерактивні методи навчання, які базуються на партнерстві учнів і вчителя, залученні всіх учнів до навчальної діяльності, використанні різних форм інтерактивного навчання, врахування життєвого досвіду і індивідуальних стилів сприйняття і навчання учнів

 7

Можливості для відпрацювання навичок

Чи всі вчителі у навчанні учнів з питань здоров`я і безпеки дають учням можливість практикувати або тренувати навички, необхідні для підтримки та покращення їхнього здоров'я?

 • Розвиток критичного мислення та навички щодо вирішення проблем.
 • Прийняття рішень та оцінка наслідків прийнятих рішень.
 • Розвиток навичок спілкування.
 • Розвиток навичок відмови.
 • Уміння адекватно висловлювати почуття.
 • Уміння ставити відповідні цілі, щоб бути здоровим.
 • Доступ до достовірної та надійної інформації про здоров'я.
 • Виявлення та протидія маркетинговим стратегіям (наприклад, реклама тютюну або алкоголю) або повідомленням у ЗМІ, які можуть зашкодити здоров`ю.
 • Уміння справлятися зі складними особистими ситуаціями, такими як негативний тиск однолітків та зміни в родині.
 • Управління гнівом.
 • Формування позитивних стосунків.
 • Навички читати інформацію на упаковці харчових продуктів.
 • Планування здорових перекусів.
 • Розробка безпечного та індивідуального плану фізичної активності.
 • Звичка носити та правильно використовувати захисне спорядження (наприклад, велосипедний шолом, ремінь безпеки, засоби захисту очей).
 8

Завдання, які заохочують взаємодію учнів з родиною та громадою

Чи всі вчителі з питань здоров`я використовують завдання або проекти, які заохочують учнів до взаємодії з членами сім'ї та громадськими організаціями?

 • Виконання домашніх обов’язків / завдань разом з батьками, опікунами або іншими членами родини.
 • Проведення опитування членів родини.
 • Донесення інформації до членів родини.
 • Виставки учнівських проектів у школі для представлення членам родин учнів.
 • Участь у веселих сімейних заходах, пов'язаних з безпечною фізичною активністю та здоровим харчуванням.
 • Заохочення родинних обговорень на теми, що стосуються здоров`я, які до того учні розглядали в школі.
 • Розробку та відпрацювання планів безпеки разом з родиною (наприклад, план евакуації під час пожежі вдома, або план евакуації під час стихійного лиха).
 • Збір інформації про існуючі громадські послуги.
 • Надання учнями волонтерської допомоги у сфері громадських послуг та в реалізації проектів з розвитку громади.
 • Участь у громадських спеціальних заходах та відвідування громадських організацій після школи.
 9

Підготовлені педагогічні працівники у сфері безпеки і здоров`я

Чи всі уроки з питань безпеки і здоров`я проводяться підготовленими викладачами з питань здоров’язбережної і соціальної компетентності та методики викладання превентивних програм?

 • Всі уроки проводяться підготовленими вчителями.
10

Підвищення кваліфікацію за дистанційним і очними формами навчання

Чи діє у закладі система підвищення кваліфікації, яка містить наступні компоненти?

 • Персонал заладу постійно підвищує свою кваліфікацію з питань безпечної і дружньої до дитини школи, принаймі раз на рік проходячи відповідні тренінги.
 • Вчителі, які викладають предмет «Основи здоров’я» та інші курси з формування соціальної та здоров’язбережної компетентності учнів, обов’язково проходять відповідну дистанційну і очну підготовку.
 • Проходження курсів з підвищення своєї кваліфікації за дистанційним і очними формами навчання враховується у результатах атестації (сертифікації) вчителів).
 11

Підвищення кваліфікації з методів роботи з класом

Чи всі викладачі протягом останніх двох років пройшли курс підвищення кваліфікації у техніках роботи з класом?

 • Всі викладачі протягом останніх двох років пройшли курс підвищення кваліфікації у техніках роботи з класом.
 12 Важливі теми щодо запобігання ненавмисному травмуванню та насильству

Чи містить ваша навчальна програма всі ці теми щодо запобігання ненавмисному травмуванню та насильству?

 • Безпека користування автотранспортом, наприклад, використання пасків безпеки.
 • Використання захисного спорядження для їзди на велосипеді, катання на ковзанах або інших видів спорту.
 • Безпека при поводженні з вогнем, водою, та безпека пішоходів.
 • Попередження отруєння.
 • Готовність до надзвичайних ситуацій.
 • Перша допомога та серцево-легенева реанімація (СЛР).

До тем, пов'язаних з насильством, відносяться такі:

 • Управління гнівом.
 • Залякування і що робити, якщо когось залякують.
 • Піддразнювання.
 • Особиста безпека, наприклад, при зустрічі з незнайомими людьми.
 • Недоречні доторкання.
 • Методи вирішення конфліктів без бійки.
 • Види соціально орієнтованої поведінки, такі як співпраця, похвала, або готовність до підтримки інших людей.
 • Шанобливі та доброзичливі відносини з партнерами.
 • Особиста безпека, наприклад, орієнтована на те, аби не стати жертвою злочину.
 • Сексуальні домагання.
 • Насильство на побаченні.
 • Сексуальне насильство та зґвалтування.
 • Банди.
 • Уміння розпізнавати ознаки і симптоми того, що людина збирається заподіяти шкоди собі або комусь.
 • Як діяти, якщо хтось замислив заподіяти шкоди собі або іншим.
 • Коли звертатися по допомогу у випадку виникнення суїцидальних настроїв.
 • Коротко - та довгострокові наслідки насильства.
 • Взаємозв`язок між самогубством і іншими видами насильства.

До загальних тем, пов’язаних з травмуванням, відносяться такі:

 • Забобони, дискримінація та упередженість.
 • Співчуття, що означає ототожнення себе з іншою людиною та розуміння її почуттів, ситуації або мотивів.
 • Уміння приймати точку зору іншої людини.
 • Зв'язок між вживанням алкоголю або інших наркотиків, та травмуванням, насильством і самогубством. Ставлення соціального середовища до ненавмисного травмування, насильства та самогубства, в тому числі вплив засобів масової інформації, сім'ї, колег і культури.
 • Як знайти достовірну інформацію або послуги з попередження травматизму, насилля та самогубства.
 • Як розробити план та відстежити прогрес на шляху до досягнення особистої мети щодо запобігання травматизму, насильству та самогубству.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на підтримку інших, аби запобігти травмуванню, насильству та самогубству.
 • Як протистояти тиску з боку однолітків, який призводить до збільшення ризику травм, насильства та самогубства.
 13

Важливі теми щодо фізичної активності

Чи містить ваш навчальний план з питань здоров`я всі зазначені нижче теми, які стосуються фізичної активності?

 • Фізичні, психологічні або соціальні переваги фізичної активності.
 • Як фізична активність може сприяти здоровій вазі.
 • Як фізична активність може покращити процес навчання.
 • Як малорухливий спосіб життя впливає на розвиток хронічних захворювань.
 • Тренованість, яка впливає на здоров`я, тобто, серцево-судинну витривалість, м'язову витривалість, м'язову силу, гнучкість та будову тіла.
 • Відмінності між фізичною активністю, фізичними вправами та фітнесом.
 • Етапи тренування, тобто, розігрів, робота і заспокоєння.
 • Подолання перешкод щодо фізичної активності.
 • Скорочення сидячої діяльності, наприклад, перегляду телебачення.
 • Можливості для фізичної активності в громаді.
 • Запобігання травмуванню під час фізичної активності.
 • Безпека, пов`язана з погодними умовами, наприклад, уникнення теплового удару, переохолодження та сонячних опіків під час фізичної активності.
 • Який об`єм фізичної активності слід вважати достатнім, тобто, визначення частоти, інтенсивності, часу і типу фізичної активності.
 • Небезпеки використання допінгу, як, наприклад, стероїдів.
 • Вплив соціального середовища на фізичну активність, в тому числі вплив засобів масової інформації, сім'ї, колег та культури.
 • Як знайти достовірну інформацію або послуги, пов'язані з фізичною активністю та фітнесом.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на боці інших, аби залучити їх до фізичної активності.
 • Як протистояти тиску з боку однолітків, які перешкоджають фізичній активності.
 14

Важливі теми щодо здорового харчування

Чи містить ваш навчальний план з питань здоров`я всі ці теми щодо здорового харчування?

 • Зв`язок між здоровим харчуванням, особистим здоров'ям та профілактикою захворювань.
 • Керівництво з харчування за схемою «Моя тарілка».
 • Читання та врахування інформації, вказаної на упаковці харчових продуктів.
 • Різноманітний раціон щодня.
 • Баланс між споживанням їжі та фізичною активністю.
 • Вживання більшої кількості фруктів, овочів та цільнозернових продуктів.
 • Вибір продуктів з низьким вмістом жирів, насичених жирів і холестерину, та відсутністю трансжирів.
 • Вибір продуктів харчування та напоїв з низьким вмістом цукру.
 • Рекомендації щодо споживання солі.
 • Споживання більшої кількості продуктів, багатих на кальцій.
 • Приготування здорової їжі та перекусів (легких закусок).
 • Ризики практик з контролю за вагою.
 • Врахування змін у розмірі тіла.
 • Безпека їжі.
 • Важливість споживання води.
 • Важливість сніданку.
 • Дотримання здорових навичок харчування при відвідуванні ресторанів.
 • Харчові розлади.
 • Зменшення споживання солі.
 • Вплив соціального середовища на здорове харчування, в тому числі вплив ЗМІ, сім'ї, колег та культури.
 • Як знайти достовірну інформацію або послуги, пов'язані з харчуванням та дотриманням дієти.
 • Як розробити план і відстежити прогрес на шляху до досягнення особистої мети, харчуватись здорово.
 • Як чинити опір тиску, пов'язаному з нездоровими харчовими звичками, з боку однолітків.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на боці інших людей щодо їхніх звичок здорового харчування.
 15

Важливі теми щодо попередження вживання тютюну

Чи містить ваш навчальний план з питань охорони здоров`я всі зазначені нижче теми щодо попередження вживання тютюну?

 • Коротко - та довгострокові наслідки для здоров`я як результат вживання тютюну, включаючи цигарки, сигари та бездимний тютюн, а також інші тютюнові вироби.
 • Переваги щодо утримання від вживання тютюну.
 • Важливість відмови від вживання тютюну.
 • Вплив нікотину в тютюнових виробах, що впливає на виникнення залежності.
 • Вплив пасивного куріння на здоров'я, та переваги середовища, вільного від куріння та тютюну в цілому.
 • Скільки молодих людей курять.
 • Ставлення соціального середовища до вживання тютюну, в т. ч., вплив ЗМІ, сім'ї, колег та культури.
 • Пошук достовірної інформації та послуг, пов'язаних з профілактикою та припиненням вживання тютюну.
 • Вміння протистояти тиску з боку однолітків щодо вживання тютюну.
 • Прийняття особистих зобов’язань не вживати тютюн.
 • Підтримка заходів школи та спільноти у питаннях щодо створення середовища без тютюну.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на боці інших людей, аби запобігти вживанню тютюну.
 • Вплив або підтримка інших, аби вони кинули палити.
 • Як уникнути забруднення навколишнього середовища тютюновим димом, як уникати пасивного куріння.
 16 Важливі теми щодо обізнаності про астму

Чи містить ваш навчальний план з питань охорони здоров`я всі зазначені теми щодо обізнаності про астму?

 • Основні факти та чинники виникнення астми.
 • Зв`язок з довіреною дорослою людиною, яка може допомогти особі, що потребує допомоги у випадку астматичного нападу.
 • Шляхи підтримки однокласників, хворих на астму.
 • Виявлення співчуття до людей, хворих на астму.
 17

Важливі теми щодо запобігання ВІЛ, іншим ЗПСШ і вагітності

Чи містить ваш навчальний план з питань здоров`я і безпеки всі зазначені теми щодо запобігання ВІЛ, іншим захворюванням, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ) і вагітності?

 • Питання, пов’язані з розвитком людини, в т. ч. питання репродуктивної анатомії та статевої зрілості.
 • Як передається ВІЛ та інші ЗПСШ.
 • Ознаки та симптоми ВІЛ та інших ЗПСШ, а також методи їх діагностики та лікування.
 • Довгострокові наслідки ВІЛ, інших ЗПСШ та СНІД для здоров'я.
 • Співчуття до людей, які живуть з ВІЛ або СНІД.
 • Запобігання ВІЛ, іншим ЗПСШ та вагітності.
 • Утримання як найефективніший спосіб уникнути ВІЛ, інших ЗПСШ та вагітності.
 • Вплив соціальних чинників на сексуальну поведінку, в т. ч. вплив ЗМІ, сім'ї, колег, сексуальних партнерів, гендерних ролей та культури.
 • Загальні фактори ризику виникнення ВІЛ, інших ЗПСШ та вагітності (наприклад, вживання алкоголю або інших наркотиків, непостійне або неправильне використання презервативів).
 • Створення та підтримання здорових стосунків.
 • Методи запобігання вагітності та ЗПСШ, і їхня дієвість.
 • Як правильно використовувати методи запобігання вагітності та ЗПСШ, в т. ч. презервативи.
 • Опір спонуканню до сексуальної поведінки.
 • Навички ефективного спілкування для підтримки свого сексуального здоров'я і безпечних відносин.
 • Емоційні, соціальні, фізичні та фінансові наслідки підліткового батьківства.
 • Пошук достовірної інформації або послуг, пов'язаних з ВІЛ, ІПСШ і вагітністю, в т.ч. послуг з консультування та тестування.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на боці інших людей, щоб допомогти їм прийняти здорові рішення, пов'язані з сексуальною поведінкою.
 • Відповідальність впевнитись, що кожен статевий контакт є погодженим, і як розпізнати ознаки сексуальних домагань, примусу або тиску на інших людей.
 • Як визначити ефективні та надійні послуги, інформацію та продукцію, в т. ч. ті, які стосуються сексуальних домагань, примусу та насильства.

 

Список використаних джерел

 1. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html
 2. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.

Перевір себе

1) Стандарт «Інклюзивна освіта на засадах загальнолюдських цінностей і життєвих навичок» містить такі критерії (оберіть усі правильні відповіді):

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.