3.4 Ефективне шкільне управління, партнерство і участь

Зміст

Базовий пакет вимог до інклюзивного (у широкому сенсі) навчання складається з параметрів і еталонних показників четвертого стандарту безпечної і дружної до дитини школи «Ефективне шкільне управління, партнерство та участь». Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Показник стандарту Еталоні показники
 1  Створення безпечної і дружньої до дитини школи є головним пріоритетомї політики закладу освіти

Чи містить політика вашого закладу освіти наступні компоненти?

 • Створення безпечної і дружньої до дитини школи (БДДШ) є одним із засадничих принципів діяльності навчального закладу.
 • У закладі створена і постійно діє шкільна команда з питань аналізу і удосконалення діяльності БДДШ.
 • У закладі регулярно здійснюється екпрес оцінка за участю всіх зацікавлених сторін: керівництва, вчителів, учнів, допоміжного персоналу, шкільних психологів і соціальних педагогів, батьків, представників органів управляння освітою, тощо.
 • Результати експрес оцінювання доступні для всіх зацікавлених сторін.
 • Шкільна команда регулярно (щонайменше раз на рік) здійснює комплексне планування заходів з удосконадення навчального закладу.
 • У релізації запланованих заходів приймають участь усі зацкавлені сторони.
 2 Заклад має визначену місію і кодекс поведінки, які сприймаються усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Чи наявні у вашому закладі наступні компоненти?

 • У закладі встановлено зрозумілі для всіх правила поведінки.
 • Принципи діяльності і правила поведінки у навчальному закладі обговорюються і приймаються за рівною участю педагогічного колективу, учнів школи та їх батьків.
 • Місія і правила поведінки у закладі розміщено так, що кожен бажаючий може ознайомитися з ними.
 • Встановлені у закладі правила поведінки добре сприймаються учнями, вчителями, батьками.
 • Узакладі дотримуються норм конструктивної взаємодії педагогічних працівників та учнів.
 3

Управління закладом відбувається на засадах самоврядування, демократії, рівного доступу, прозорості і поваги до різноманіття культур

Чи наявні у вашому закладі наступні компоненти?

 • У статуті закладу чітко виписані принципи управління школою на засадах самоврядування, демократії і прозорості у прийнятті рішень, рівного доступу до всіх послуг, поваги до різноманіття культур.
 • У закладі створено і постійно діють органи самоврядування: піклувальна рада, педагогічна рада, учнівська рада тощо.
 • Органи самоврядування реально впливають на життя навчального закладу
 • Учні беруть участь в обговоренні всіх важливих для шкільного життя питань.
 • Учні беруть участь у заходах, які допомагають їм усвідомити, зрозуміти та цінувати відмінності між ними (наприклад, культурні, релігійні, соціальні).
 • Учні спільно розв’язують проблеми, що виникають.
 • Уі можуть відкрито висловлювати свої почуття та думки щодо навчання і шкільного життя.
 • Дівчата і хлопці мають рівні можливості для розкриття свого потенціалу.
 • Педагогічний колектив закладу активно сприяє залученню учнів до прийняття рішень щодо організації процесу навчання.
 4 Батьки учнів приймають активну участь у житті закладу

Чи наявні у вашому закладі наступні компоненти?

 • Батьки (піклувальники) почуваються бажаними гостями у закладі освіти.
 • Усіх батьків (піклувальників) ознайомлюють із місією і правилами поведінки у навчальному закладі.
 • Батьків (піклувальників) учнів запрошують до закладу, щоб обговорити з учителями навчальні досягнення та/або поведінку дитини на уроках.
 • Батьки (піклувальники) мають змогу обговорювати і брати участь у прийнятті закладоим освіти.
 • Батьки (піклувальники) залучаються до будь-яких видів діяльності, пов’язаних із життям школи (наприклад, екскурсії, конкурси та інше).
 • Вчителі заохочують і надають рекомендації батькам щодо допомоги дітям у закріпленні та повторенні вдома отриманих у школі знань.
 • Учителі навчального закладу проводять батьківські збори, презентаційні тренінгові заняття для ознайомлення батьків зі змістом та методами формування соціальної і здоров’язбережної компетентності учнів.
 5 Служба безпеки і здоров’я

Чи створена у вашому навчальному закладі і діє на постійній основі служба безпеки і здоров’я, яка координує всю діяльність, спрямовану на формування і підтримку захисного фізичного і комфортного психосоціального середовища?

 • У навчальному закладі є фахівці з охорони праці, безпеки життєдіяльності, здорового способу життя.
 • У навчальному закладі функціонує комісія з питань охорони праці.
 • У навчальному закладі є медичний працівник та функціонує медичний пункт для надання домедичної допомоги.
 • У навчальному закладі є психологічна служба.
 • У навчальному закладі є соціальний педагог.
 6 Взаємодія з громадою

Чи проводить ваш заклад освіти активну взаємодію з громадою і органами місцевого самоврядування на засадах відкритості і партнерства?

 • У закладі працюють громадські організації, які опікуються промоцією здорового способу життя, безпечної поведінки, активного громадянства тощо.
 • Педагогічний колектив закладу співпрацює з різними соціальними інституціями місцевої громади (закладами охорони здоров’я, органами внутрішніх справ, позашкільними навчальними закладами тощо).
 • Вчителі навчального закладу постійно беруть участь в організації чи проведенні семінарів, конференцій, круглих столів, які спрямовані на розвиток та підвищення якості превентивної освіти.
 • Учні працюють над проектами на користь місцевої громади та спільно з нею.
 • Заклад має свій веб-сайт, на якому регулярно висвітлюється діяльність освітнього закладу.
 • Персонал закладу і учні регулярно проходять навчання з питань ефективного самоврядування.

 

Список використаних джерел

 1. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html
 2. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.