3.3 Інклюзивне навчання на засадах компетентнісного підходу

Зміст

Базовий пакет вимог до інклюзивного (у широкому сенсі) навчання складається з параметрів і еталонних показників третього стандарту безпечної і дружної до дитини школи «Інклюзивна освіта на засадах загальнолюдських цінностей і життєвих навичок». Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Параметр стандарту Еталоні показники
 1 Пріоритетність навчання життєвим навичкам

Чи наявні у вашому закладі освіти наступні компоненти навчання життєвим навичкам?

 • Розвиток психосоціальних навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації та самореалізації є одним із ключових завдань школи.
 • Шкільні курси і предмети, спрямовані на набуття учнями наступних психосоціальних навичок: аналізу і розв’язання проблем, критичного мислення, ухвалення зважених рішень, ефективної комунікації, співчуття, розбудови рівноправних стосунків, запобігання стресам та їх подолання, опору соціальному тиску, відмови від небажаних пропозицій тощо.
 • Вчителі школи пройшли підготовку з методики формування психосоціальних навичок за тематикою здоров’я, безпеки, соціальної і громадянської компетентності, розбудови миру, надзвичайних ситуацій (обсягом не менш як 90 годин);
 • До викладання курсів з формування соціальної і здоров’язбережної компетентності допускаються лише вчителі, які пройшли підготовку і мають відповідні сертифікати.
 • На засіданнях методичної ради і методичних об’єднань учителів – предметників та класних керівників регулярно обговорюються питання організації та якості соціальної і здоров’язбережної освіти у школі.
 2

Обов'язковість тематики здоров’я, безпеки, соціалізації, громадянства

Чи є тематика здоров’я, безпеки, соціальної і громадянської компетентності, розбудови миру, підприємливості, екологічної грамотності, надзвичайних ситуацій обов’язковими елементами змісту навчального плану школи?

 • Тематика здоров’я, безпеки, соціальної і громадянської компетентності є обов’язковими елементами змісту навчального плану школи.
 • Учні отримують відповідні для їхнього віку базові знання з наступних питань:
  • фізична активність;
  • гігієна;
  • раціональне харчування;
  • профілактика інфекційних та неінфекційних захворювань;
  • попередження травматизму;
  • безпека у різних сферах життя;
  • психічне і соціальне здоров’я;
  • репродуктивне здоров’я;
  • профілактика вживання алкоголю, тютюну та інших психоактивних речовин;
  • профілактика ВІЛ-інфекціїї тощо.
 3 Система мотивації навчання педагогічних працівників та учнів життєво важливим навичкам на засадах компетентнісного підходу

Чи створена у вашому закладі освіти система мотивації, що включає наступні компоненти?

 • Керівництво вашого закладу надає педагоогічним працівникам допомогу в розвитку та підтримці впевненості у собі, як педагогів.
 • Педагогічні працівники заохочуються проходити навчання (дистанційне та очне) з питань формування важливих для здоров’я і безпеки життєвих навичок.
 • Вчитель (вихователь) спілкується з учнями на засадах діалогу, партнерства і заохочує їх працювати разом.
 • Моніторинг навчальних досягнень учнів супроводжується позитивними примітками та порадами щодо покращення результатів.
 • У закладі відмовляються від використання рейтингів успішності в класі, що посилюють конкуренцію.
 • У закладі регулярно відбуваються виставки творчих робіт учнів.
 • Учнів заохочують ставити запитання під час навчання, які є цікавими для них.
 • Вчителі застосовують групові форми роботи, щоб учні могли працювати разом і формувати «дух команди».
 • Учні залучаються до заходів щодо адвокації та популяризації здорового способу життя.
 4 Залучення і рівність для всіх учасників

Чи забезпечує ваш заклад освіти інклюзивність (залученність) і рівність для всіх учасників навчально-виховного процесу? Зокрема:

 • У закладі забезпечено рівний доступ хлопців і дівчат до всіх освітніх програм, враховуючи важливі потреби дівчат і хлопців.
 • У закладі забезпечено рівний доступ хлопців і дівчат до всіх послуг, які надає навчальний заклад.
 • У закладі проявляють повагу до відмінностей і різноманіття.
 • Вчителі, працівники школи та батьки пройшли навчання з питань інклюзивної освіти і підготовлені для організації спільного навчання всіх дітей.
 • Заклад обладнано всім необхідним для дітей з особливими потребами (будівлі, класи, туалети, книги, інформація, транспорт до школи, тощо).
 • У вашому класі навчаються діти з інвалідністю.
5 Обов’язковий курс з основ здоров'я

Чи є обов’язковим для всіх учнів вашої школи предмет «Основи здоров'я»?

 • Предмет «Основи здоров'я» є обов’язковим для всіх учнів школи.
6 Стратегії активного навчання

Чи всі вчителі з у навчанні учнів з питань здоров`я і безпеки використовують стратегії активного навчання та форми роботи, які подобаються учням та є прийнятними для них?

 • Практичні заняття під керівництвом вчителя.
 • Обговорення.
 • Спільне навчання.
 • Імітація та навчальні ігри.
 • Робота вчителя та форму навчання за принципом «рівний-рівному».
 • Рольові ігри.
 • Відпрацювання навичок.
 • Візуалізація.

Довідка.

До стратегій активного навчання належать інтерактивні методи навчання, які базуються на партнерстві учнів і вчителя, залученні всіх учнів до навчальної діяльності, використанні різних форм інтерактивного навчання, врахування життєвого досвіду і індивідуальних стилів сприйняття і навчання учнів

 7

Можливості для відпрацювання навичок

Чи всі вчителі у навчанні учнів з питань здоров`я і безпеки дають учням можливість практикувати або тренувати навички, необхідні для підтримки та покращення їхнього здоров'я?

 • Розвиток критичного мислення та навички щодо вирішення проблем.
 • Прийняття рішень та оцінка наслідків прийнятих рішень.
 • Розвиток навичок спілкування.
 • Розвиток навичок відмови.
 • Уміння адекватно висловлювати почуття.
 • Уміння ставити відповідні цілі, щоб бути здоровим.
 • Доступ до достовірної та надійної інформації про здоров'я.
 • Виявлення та протидія маркетинговим стратегіям (наприклад, реклама тютюну або алкоголю) або повідомленням у ЗМІ, які можуть зашкодити здоров`ю.
 • Уміння справлятися зі складними особистими ситуаціями, такими як негативний тиск однолітків та зміни в родині.
 • Управління гнівом.
 • Формування позитивних стосунків.
 • Навички читати інформацію на упаковці харчових продуктів.
 • Планування здорових перекусів.
 • Розробка безпечного та індивідуального плану фізичної активності.
 • Звичка носити та правильно використовувати захисне спорядження (наприклад, велосипедний шолом, ремінь безпеки, засоби захисту очей).
 8

Завдання, які заохочують взаємодію учнів з родиною та громадою

Чи всі вчителі з питань здоров`я використовують завдання або проекти, які заохочують учнів до взаємодії з членами сім'ї та громадськими організаціями?

 • Виконання домашніх обов’язків / завдань разом з батьками, опікунами або іншими членами родини.
 • Проведення опитування членів родини.
 • Донесення інформації до членів родини.
 • Виставки учнівських проектів у школі для представлення членам родин учнів.
 • Участь у веселих сімейних заходах, пов'язаних з безпечною фізичною активністю та здоровим харчуванням.
 • Заохочення родинних обговорень на теми, що стосуються здоров`я, які до того учні розглядали в школі.
 • Розробку та відпрацювання планів безпеки разом з родиною (наприклад, план евакуації під час пожежі вдома, або план евакуації під час стихійного лиха).
 • Збір інформації про існуючі громадські послуги.
 • Надання учнями волонтерської допомоги у сфері громадських послуг та в реалізації проектів з розвитку громади.
 • Участь у громадських спеціальних заходах та відвідування громадських організацій після школи.
 9

Підготовлені педагогічні працівники у сфері безпеки і здоров`я

Чи всі уроки з питань безпеки і здоров`я проводяться підготовленими викладачами з питань здоров’язбережної і соціальної компетентності та методики викладання превентивних програм?

 • Всі уроки проводяться підготовленими вчителями.
10

Підвищення кваліфікацію за дистанційним і очними формами навчання

Чи діє у закладі система підвищення кваліфікації, яка містить наступні компоненти?

 • Персонал заладу постійно підвищує свою кваліфікацію з питань безпечної і дружньої до дитини школи, принаймі раз на рік проходячи відповідні тренінги.
 • Вчителі, які викладають предмет «Основи здоров’я» та інші курси з формування соціальної та здоров’язбережної компетентності учнів, обов’язково проходять відповідну дистанційну і очну підготовку.
 • Проходження курсів з підвищення своєї кваліфікації за дистанційним і очними формами навчання враховується у результатах атестації (сертифікації) вчителів).
 11

Підвищення кваліфікації з методів роботи з класом

Чи всі викладачі протягом останніх двох років пройшли курс підвищення кваліфікації у техніках роботи з класом?

 • Всі викладачі протягом останніх двох років пройшли курс підвищення кваліфікації у техніках роботи з класом.
 12 Важливі теми щодо запобігання ненавмисному травмуванню та насильству

Чи містить ваша навчальна програма всі ці теми щодо запобігання ненавмисному травмуванню та насильству?

 • Безпека користування автотранспортом, наприклад, використання пасків безпеки.
 • Використання захисного спорядження для їзди на велосипеді, катання на ковзанах або інших видів спорту.
 • Безпека при поводженні з вогнем, водою, та безпека пішоходів.
 • Попередження отруєння.
 • Готовність до надзвичайних ситуацій.
 • Перша допомога та серцево-легенева реанімація (СЛР).

До тем, пов'язаних з насильством, відносяться такі:

 • Управління гнівом.
 • Залякування і що робити, якщо когось залякують.
 • Піддразнювання.
 • Особиста безпека, наприклад, при зустрічі з незнайомими людьми.
 • Недоречні доторкання.
 • Методи вирішення конфліктів без бійки.
 • Види соціально орієнтованої поведінки, такі як співпраця, похвала, або готовність до підтримки інших людей.
 • Шанобливі та доброзичливі відносини з партнерами.
 • Особиста безпека, наприклад, орієнтована на те, аби не стати жертвою злочину.
 • Сексуальні домагання.
 • Насильство на побаченні.
 • Сексуальне насильство та зґвалтування.
 • Банди.
 • Уміння розпізнавати ознаки і симптоми того, що людина збирається заподіяти шкоди собі або комусь.
 • Як діяти, якщо хтось замислив заподіяти шкоди собі або іншим.
 • Коли звертатися по допомогу у випадку виникнення суїцидальних настроїв.
 • Коротко - та довгострокові наслідки насильства.
 • Взаємозв`язок між самогубством і іншими видами насильства.

До загальних тем, пов’язаних з травмуванням, відносяться такі:

 • Забобони, дискримінація та упередженість.
 • Співчуття, що означає ототожнення себе з іншою людиною та розуміння її почуттів, ситуації або мотивів.
 • Уміння приймати точку зору іншої людини.
 • Зв'язок між вживанням алкоголю або інших наркотиків, та травмуванням, насильством і самогубством. Ставлення соціального середовища до ненавмисного травмування, насильства та самогубства, в тому числі вплив засобів масової інформації, сім'ї, колег і культури.
 • Як знайти достовірну інформацію або послуги з попередження травматизму, насилля та самогубства.
 • Як розробити план та відстежити прогрес на шляху до досягнення особистої мети щодо запобігання травматизму, насильству та самогубству.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на підтримку інших, аби запобігти травмуванню, насильству та самогубству.
 • Як протистояти тиску з боку однолітків, який призводить до збільшення ризику травм, насильства та самогубства.
 13

Важливі теми щодо фізичної активності

Чи містить ваш навчальний план з питань здоров`я всі зазначені нижче теми, які стосуються фізичної активності?

 • Фізичні, психологічні або соціальні переваги фізичної активності.
 • Як фізична активність може сприяти здоровій вазі.
 • Як фізична активність може покращити процес навчання.
 • Як малорухливий спосіб життя впливає на розвиток хронічних захворювань.
 • Тренованість, яка впливає на здоров`я, тобто, серцево-судинну витривалість, м'язову витривалість, м'язову силу, гнучкість та будову тіла.
 • Відмінності між фізичною активністю, фізичними вправами та фітнесом.
 • Етапи тренування, тобто, розігрів, робота і заспокоєння.
 • Подолання перешкод щодо фізичної активності.
 • Скорочення сидячої діяльності, наприклад, перегляду телебачення.
 • Можливості для фізичної активності в громаді.
 • Запобігання травмуванню під час фізичної активності.
 • Безпека, пов`язана з погодними умовами, наприклад, уникнення теплового удару, переохолодження та сонячних опіків під час фізичної активності.
 • Який об`єм фізичної активності слід вважати достатнім, тобто, визначення частоти, інтенсивності, часу і типу фізичної активності.
 • Небезпеки використання допінгу, як, наприклад, стероїдів.
 • Вплив соціального середовища на фізичну активність, в тому числі вплив засобів масової інформації, сім'ї, колег та культури.
 • Як знайти достовірну інформацію або послуги, пов'язані з фізичною активністю та фітнесом.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на боці інших, аби залучити їх до фізичної активності.
 • Як протистояти тиску з боку однолітків, які перешкоджають фізичній активності.
 14

Важливі теми щодо здорового харчування

Чи містить ваш навчальний план з питань здоров`я всі ці теми щодо здорового харчування?

 • Зв`язок між здоровим харчуванням, особистим здоров'ям та профілактикою захворювань.
 • Керівництво з харчування за схемою «Моя тарілка».
 • Читання та врахування інформації, вказаної на упаковці харчових продуктів.
 • Різноманітний раціон щодня.
 • Баланс між споживанням їжі та фізичною активністю.
 • Вживання більшої кількості фруктів, овочів та цільнозернових продуктів.
 • Вибір продуктів з низьким вмістом жирів, насичених жирів і холестерину, та відсутністю трансжирів.
 • Вибір продуктів харчування та напоїв з низьким вмістом цукру.
 • Рекомендації щодо споживання солі.
 • Споживання більшої кількості продуктів, багатих на кальцій.
 • Приготування здорової їжі та перекусів (легких закусок).
 • Ризики практик з контролю за вагою.
 • Врахування змін у розмірі тіла.
 • Безпека їжі.
 • Важливість споживання води.
 • Важливість сніданку.
 • Дотримання здорових навичок харчування при відвідуванні ресторанів.
 • Харчові розлади.
 • Зменшення споживання солі.
 • Вплив соціального середовища на здорове харчування, в тому числі вплив ЗМІ, сім'ї, колег та культури.
 • Як знайти достовірну інформацію або послуги, пов'язані з харчуванням та дотриманням дієти.
 • Як розробити план і відстежити прогрес на шляху до досягнення особистої мети, харчуватись здорово.
 • Як чинити опір тиску, пов'язаному з нездоровими харчовими звичками, з боку однолітків.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на боці інших людей щодо їхніх звичок здорового харчування.
 15

Важливі теми щодо попередження вживання тютюну

Чи містить ваш навчальний план з питань охорони здоров`я всі зазначені нижче теми щодо попередження вживання тютюну?

 • Коротко - та довгострокові наслідки для здоров`я як результат вживання тютюну, включаючи цигарки, сигари та бездимний тютюн, а також інші тютюнові вироби.
 • Переваги щодо утримання від вживання тютюну.
 • Важливість відмови від вживання тютюну.
 • Вплив нікотину в тютюнових виробах, що впливає на виникнення залежності.
 • Вплив пасивного куріння на здоров'я, та переваги середовища, вільного від куріння та тютюну в цілому.
 • Скільки молодих людей курять.
 • Ставлення соціального середовища до вживання тютюну, в т. ч., вплив ЗМІ, сім'ї, колег та культури.
 • Пошук достовірної інформації та послуг, пов'язаних з профілактикою та припиненням вживання тютюну.
 • Вміння протистояти тиску з боку однолітків щодо вживання тютюну.
 • Прийняття особистих зобов’язань не вживати тютюн.
 • Підтримка заходів школи та спільноти у питаннях щодо створення середовища без тютюну.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на боці інших людей, аби запобігти вживанню тютюну.
 • Вплив або підтримка інших, аби вони кинули палити.
 • Як уникнути забруднення навколишнього середовища тютюновим димом, як уникати пасивного куріння.
 16 Важливі теми щодо обізнаності про астму

Чи містить ваш навчальний план з питань охорони здоров`я всі зазначені теми щодо обізнаності про астму?

 • Основні факти та чинники виникнення астми.
 • Зв`язок з довіреною дорослою людиною, яка може допомогти особі, що потребує допомоги у випадку астматичного нападу.
 • Шляхи підтримки однокласників, хворих на астму.
 • Виявлення співчуття до людей, хворих на астму.
 17

Важливі теми щодо запобігання ВІЛ, іншим ЗПСШ і вагітності

Чи містить ваш навчальний план з питань здоров`я і безпеки всі зазначені теми щодо запобігання ВІЛ, іншим захворюванням, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ) і вагітності?

 • Питання, пов’язані з розвитком людини, в т. ч. питання репродуктивної анатомії та статевої зрілості.
 • Як передається ВІЛ та інші ЗПСШ.
 • Ознаки та симптоми ВІЛ та інших ЗПСШ, а також методи їх діагностики та лікування.
 • Довгострокові наслідки ВІЛ, інших ЗПСШ та СНІД для здоров'я.
 • Співчуття до людей, які живуть з ВІЛ або СНІД.
 • Запобігання ВІЛ, іншим ЗПСШ та вагітності.
 • Утримання як найефективніший спосіб уникнути ВІЛ, інших ЗПСШ та вагітності.
 • Вплив соціальних чинників на сексуальну поведінку, в т. ч. вплив ЗМІ, сім'ї, колег, сексуальних партнерів, гендерних ролей та культури.
 • Загальні фактори ризику виникнення ВІЛ, інших ЗПСШ та вагітності (наприклад, вживання алкоголю або інших наркотиків, непостійне або неправильне використання презервативів).
 • Створення та підтримання здорових стосунків.
 • Методи запобігання вагітності та ЗПСШ, і їхня дієвість.
 • Як правильно використовувати методи запобігання вагітності та ЗПСШ, в т. ч. презервативи.
 • Опір спонуканню до сексуальної поведінки.
 • Навички ефективного спілкування для підтримки свого сексуального здоров'я і безпечних відносин.
 • Емоційні, соціальні, фізичні та фінансові наслідки підліткового батьківства.
 • Пошук достовірної інформації або послуг, пов'язаних з ВІЛ, ІПСШ і вагітністю, в т.ч. послуг з консультування та тестування.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на боці інших людей, щоб допомогти їм прийняти здорові рішення, пов'язані з сексуальною поведінкою.
 • Відповідальність впевнитись, що кожен статевий контакт є погодженим, і як розпізнати ознаки сексуальних домагань, примусу або тиску на інших людей.
 • Як визначити ефективні та надійні послуги, інформацію та продукцію, в т. ч. ті, які стосуються сексуальних домагань, примусу та насильства.

 

Список використаних джерел

 1. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html
 2. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.