http://scfs.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 21 137bca74219d6ab336f6db8cf5aeb439 111

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 2. Концептуальна модель БДДШ
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

2.3 Цикл самовдосконалення закладу освіти

Експрес оцінка навчального закладу

Системний аналіз і планування змін

Забезпечення ресурсами для навчання

Впровадження, моніторинг процесу і оцінка результатів

 

 

Створення безпечної і дружньої до дитини школи є безперервним процесом удосконалення навчального закладу, який базується на трирівневій системі показників БДДШ.

Процес самовдосконалення закладу освіти відбувається у чотири циклічні етапи.

 

 

Експрес оцінка навчального закладу

 

Здійснюється шляхом опитування основних учасників навчально-виховного процесу ‑ учнів, вчителів, керівництва школи, батьків тощо. Результатом такої оцінки є профілі конкретного навчального закладу «очима всіх її учасників». Профілі формується на основі анонімного анкетування і представляється у вигляді таблиць і діаграм на різних логічних рівнях (див. приклади нижче).

Профілі відображають сильні і слабкі сторони конкретного навчального закладу (на думку учнів, вчителів, батьків, дирекції навчального закладу тощо).

 

 

Приклад візуалізації результатів експрес-оцінювання усіма зацікавленими сторонами у вигляді пелюсткової діаграми

 

 

Приклад табличної візуалізації результатів експрес-оцінювання на рівні критеріїв. Рівень безпеки і благополуччя закладу освіти вимірюється у балах від 0 до 100. Що вище бал, то ближче відповідний показник до еталонного.

 

 

Системний аналіз і планування змін

 

Надає можливість:

  • визначити сильні та слабкі сторони шкільної політики, спрямовані на створення безпечного і дружнього до дитини навчального середовища;
  • розробити план дій для покращення ситуації;
  • залучати вчителів, батьків, учнів та громаду до процесу вдосконалення навчального закладу.

Цей етап передбачає два види заходів, які мають здійснити команди навчальних закладів: комплексного самооцінювання та планування для вдосконалення. До шкільних команд мають входити представники всіх зацікавлених сторін: дирекції, учнів, персоналу школи, вчителів, батьків, громад тощо.

 

Забезпечення ресурсами для навчання

 

На підставі сформованого плану заходів здійснюється забезпечення необхідними ресурсами, наприклад підготовка вчителів, закупівля навчально-методичних матеріалів, облаштування навчальних приміщень тощо.

 

Впровадження, моніторинг процесу і оцінка результатів

 

Моніторинг передбачає постійне спостереження процесу впровадження щодо його відповідності узгодженому плану та аналізу причин відхилення. Для оцінювання змін, що сталися в результаті впровадження плану школи, доцільно проводити періодичну (наприклад, два рази на рік) експрес оцінку навчального закладу. Це дозволяє отримати дані щодо змін у вигляді «діаграми прогресу». Приклад візуалізації результатів оцінювання до початку і після завершення циклу заходів щодо удосконалення закладу освіти наведено на діаграмі

 

 

Перевір себе

1) Системний аналіз і планування змін надає такі можливості:

2) Етапами процесу самовдосконалення закладу освіти є:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.