http://scfs.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 21 0cb3950d86703dee13022de654bede9a 110

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 2. Концептуальна модель БДДШ
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

2.2 Концептуальна рамка «Безпечна і дружня до дитини школа»

Стандарти БДШШ

Критерії БДШШ

 

 

Концептуальна рамка БДДШ є фундаментом для структурованої оцінки рівня безпеки і комфортності закладу освіти та планування заходів щодо його удосконалення. Визначальними ознаками цієї рамки є:

 

 1. Стуктурованість за системою релевантних показників шкільного життя
 2. Вимірність рівня безпеки і комфорту закладу освіти за шкалою від 0до 100
 3. Наявність еталону ‑ зразка для порівняння конкретного закладу освіти з умовною «ідеальною школою»
 4. Можливість отримати оцінки рівня безпеки і комфорту від усіх учасників навчально-виховного процесу (педагогів, учнів, батьків, шкільних психологів, допоміжного персоналу, керівництва школи, експертів тощо)
 5. Візуалізація результатів оцінювання закладу освіти на трьох рівнях: узагальненому, за стандартами, за критеріями

 

Як уже зазначалося, система показників БДДШ складається зі стандартів, критеріїв, індикаторів, еталонної моделі, а також мірила відповідності закладу освіти еталонній моделі.

 

Стандарти — це узагальнені вимоги, виконання яких є обов’язковим для того, щоб вважати школу безпечною і дружньою до дитини.

Критерії — показники, що конкретизують узагальнені вимоги (стандарти).

Індикатори (або еталонні показники) — твердження, які є зразком для порівняння. Кожному критерію може відповідати один або декілька індикаторів. Наприклад, твердження «У школі є окремі туалетні кімнати для хлопців та дівчат, які облаштовано всім необхідним (відповідна кількість унітазів, рукомийників, є вода, мило, папір, рушники тощо)» є одним з індикаторів для критерію «У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови».

Еталонна модель — умовний ідеальний навчальний заклад, усі без винятку показники якого дорівнюють еталонам.

Мірило відповідності — рівень наближення навчального закладу до еталонної моделі. Кожне запитання анкети для оцінювання закладу освіти складається з назви критерію та уточнювальних індикаторів. Рівень наближення за кожним критерієм оцінюється шляхом вибору респондентом одного з варіантів відповіді запитання «Це схоже на вашу школу?».

Зовсім ні (1)     Певною мірою (2)     Здебільшого (3)     Дуже (4)

 

Такий формат відповідей дає можливість вимірювати рівень безпеки і комфорту закладу освіти на шкалі від 0 до 100 балів.

Зокрема, відповідь «Дуже» на конкретне запитання анкети означає, що заклад освіти має максимальний рівень наближення до «еталонної школи» за відповідним критерієм (100 балів за 100-бальною шкалою).

Відповідь «Зовсім ні» означає, що заклад освіти за цим критерієм повністю не відповідає ознакам «еталонної школи», тобто має нульовий рівень безпеки і комфорту (0 балів за 100-бальною шкалою).

Інші відповіді означають проміжні значення рівня безпеки і комфорту: «Певною мірою» — 33 бали, «Здебільшого» — 66 балів. Відповідь «Складно оцінити» означає, що результат за відповідним критерієм не враховується.

В опитуванні зазвичай беруть участь усі зацікавлені сторони навчального закладу: керівництво, вчителі, учні, батьки, допоміжний персонал тощо. Усереднені результати опитування відображаються у вигляді пелюсткових діаграм і таблиць, що дає змогу отримати цілісне уявлення про рівень безпеки і комфорту закладу освіти, його сильні і слабкі сторони.

Нижче наведено опис стандартів і критеріїв БДДШ. Повна модель, що додатково включає еталонні показники, наведена в онлайн-курсі за посиланням http://scfs.multycourse.com.ua/ua/

 

Стандарти БДДШ

 

Безпечна і дружня до дитини школа — це навчальний заклад, в якому забезпечується:

 

 1. Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище.
 2. Комфортне психосоціальне середовище.
 3. Навчання дітей і дорослих на засадах компетентнісного підходу.
 4. Ефективне самоврядування: управління, партнерство та участь.

 

Наскрізними питаннями, які дотичні до всіх чотирьох стандартів, є:

 • шкільна політика
 • гендерна рівність
 • моніторинг і оцінка

 

Критерії БДДШ

 

Стандарт 1. «Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище»

 • Школа має чіткі рекомендації щодо безпечного маршруту до школи.
 • Шкільне подвір’я, приміщення і навколишня територія є безпечними для життя і здоров’я учнів.
 • У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови.
 • У школі належний рівень пожежної та електричної безпеки.
 • У школі забезпечено доступ до якісного харчування, майданчиків для занять фізичною культурою, пункту надання першої домедичної допомоги.
 • У школі створено навчальний простір, який забезпечено сучасними технологічними засобами та навчально-методичними матеріалами для активного навчання дітей з урахуванням особливостей їхнього розвитку.
 • У школі забезпечується навчання персоналу школи і учнів з питань мінної безпеки та поводження з вибухонебезпечними речовинами.
 • У школі проводяться практичні тренування персоналу та учнів щодо злагоджених дій в екстремальних і надзвичайних ситуаціях.

 

Стандарт 2. «Комфортне психосоціальне середовище»

 • Персонал школи добре обізнаний із концепцією БДДШ та підготовлений з питань створення психосоціального середовища, сприятливого для навчання, здоров’я, успішної соціалізації та гармонійного розвитку дитини.
 • Школа підтримує дружню, заохочувальну і комфортну атмосферу для всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Школа проводить активну політику щодо недопущення всіх видів насильства і має чіткі механізми реагування на прояви насильства і знущання.
 • У школі створено і забезпечується вільний доступ до позаурочної діяльності, сприятливої для здоров’я, безпеки і розвитку життєво важливих компетентностей.
 • У школі забезпечується надання психологічних консультацій та психосоціальної підтримки, особливо дітям, які постраждали внаслідок конфлікту, та дітям із сімей у складних життєвих обставинах.
 • У школі здійснюється направлення учнів для отримання зовнішньої допомоги у разі потреби.

 

Стандарт 3. «Навчання дітей і дорослих на засадах компетентнісного підходу»

 • У школі створено систему мотивації до навчання вчителів та учнів життєво важливих компетентностей.
 • Навчання психосоціальних навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації та самореалізації учнів, визначено одним із ключових завдань школи.
 • Теми здоров’я, безпеки, соціальної та громадянської компетентності, розбудови миру, підприємливості, екологічної грамотності, поводження у надзвичайних ситуаціях є обов'язковими елементами змісту навчального плану школи.
 • У школі навчання психосоціальних компетентностей (життєвих навичок) для учнів усіх класів відбувається в інтерактивній формі.
 • У школі створено систему взаємонавчання і взаємопідтримки вчителів.
 • Персонал школи постійно підвищує свою кваліфікацію за дистанційними та очними формами навчання.

 

Стандарт 4. «Ефективне самоврядування: управління, партнерство та участь»

 • Створення безпечної і дружньої до дитини школи є головним пріоритетом шкільної політики.
 • Школа має визначену місію і кодекс поведінки, які сприймають усі учасники навчально-виховного процесу.
 • Управління школою відбувається на засадах самоврядування, демократії, рівного доступу, прозорості та поваги до різноманіття культур (включно з системою учнівського самоврядування).
 • Батьки учнів беруть активну участь у житті школи.
 • У школі створена і діє на постійній основі Служба безпеки і здоров’я, яка координує всю діяльність, спрямовану на формування та підтримку захисного фізичного і комфортного психосоціального середовища.
 • Школа активно взаємодіє з громадою та органами місцевого самоврядування на засадах відкритості і партнерства.
 • Персонал школи мотивований і отримує постійну підтримку у набутті необхідних навичок щодо забезпечення ефективного шкільного управління, партнерства та участі.
 • Школа забезпечує залучення і рівність для всіх учасників навчально-виховного процесу.

 

Перевір себе

1) Стандартами концептуальної рамки БДДШ є:

2) Ознаками концептуальної рамки БДДШ є:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.