http://scfs.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 75 21 62f80e519d1ae0ae9764a7da619d212d 108

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Розділ 2. Концептуальна рамка БДДШ
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

2.1 Шкільне середовище в контексті реформи НУШ

 

У цьому розділі ви ознайомитися з концептуальною вимірювальною моделлю для комплексного оцінювання рівня безпеки і здоров’я закладу освіти і планування дій щодо удосконалення закладу.

 

 

Концепція Нової української школи (НУШ), що спирається на Конвенцію прав дитини, передбачає створення безпечного і дружнього до дитини навчального середовища.

Безпечна, комфортна і доброзичлива до дитини школа ґрунтується на таких принципах:

 

1. Презумпція талановитості дитини

Забезпечення рівного доступу до освіти, заборона будь-яких форм дискримінації. Не допускатиметься відокремлення дітей на підставі попереднього відбору на індивідуальному, груповому та інституційному рівнях.

2. Цінність дитинства

Відповідність освітніх вимог віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема гру.

3. Радість пізнання

Організація пізнавального процесу, який приноситиме радість дитині, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність і творчість дитини. Широке використання в освітньому процесі дослідницької та проектної діяльності.

4. Розвиток особистості

Замість «навченої безпорадності» — плекання самостійності та незалежного мислення. Підтримка з боку вчителя/вчительки розвиватиме у дітей самоповагу та впевненість у собі.

5. Здоров’я

Формування здорового способу життя і створення умов для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку.

6. Безпека

Створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування.

 

 

Реалізацію права дітей на якісну освіту у сфері особистого здоров’я, безпеки, соціальної інтеграції рамках НУШ мають забезпечувати:

 

  • навчання учнів на основі розвитку життєвих навичок;
  • підготовка педагогічних працівників на засадах компетентнісного підходу;
  • створення безпечного і дружнього до дитини навчального середовища.

 

 

Зазначені напрями дій є взаємопов’язаними і взаємопідримувальними (див. слайди).

 

 

Список використаних джерел

  1. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 20.11.1989. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. — Назва з екрана.
  2. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 р. № 988-р.

Перевір себе

1) Школа, в якій наявні всі умови для гармонійного розвитку дітей і підлітків (з наголосом на питаннях захисту життя і здоров’я), називається:

2) Забезпечувати якісну освіту дітей мають такі напрями (оберіть усі правильні відповіді):

3) Принципами безпечної, комфортної і доброзичливої до дитини школи є (оберіть усі правильні відповіді):

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.