2.3 Цикл самовдосконалення закладу освіти

Зміст

Експрес оцінка навчального закладу

Системний аналіз і планування змін

Забезпечення ресурсами для навчання

Впровадження, моніторинг процесу і оцінка результатів

 

 

Створення безпечної і дружньої до дитини школи є безперервним процесом удосконалення навчального закладу, який базується на трирівневій системі показників БДДШ.

Процес самовдосконалення закладу освіти відбувається у чотири циклічні етапи.

 

 

Експрес оцінка навчального закладу

 

Здійснюється шляхом опитування основних учасників навчально-виховного процесу ‑ учнів, вчителів, керівництва школи, батьків тощо. Результатом такої оцінки є профілі конкретного навчального закладу «очима всіх її учасників». Профілі формується на основі анонімного анкетування і представляється у вигляді таблиць і діаграм на різних логічних рівнях (див. приклади нижче).

Профілі відображають сильні і слабкі сторони конкретного навчального закладу (на думку учнів, вчителів, батьків, дирекції навчального закладу тощо).

 

 

Приклад візуалізації результатів експрес-оцінювання усіма зацікавленими сторонами у вигляді пелюсткової діаграми

 

 

Приклад табличної візуалізації результатів експрес-оцінювання на рівні критеріїв. Рівень безпеки і благополуччя закладу освіти вимірюється у балах від 0 до 100. Що вище бал, то ближче відповідний показник до еталонного.

 

 

Системний аналіз і планування змін

 

Надає можливість:

Цей етап передбачає два види заходів, які мають здійснити команди навчальних закладів: комплексного самооцінювання та планування для вдосконалення. До шкільних команд мають входити представники всіх зацікавлених сторін: дирекції, учнів, персоналу школи, вчителів, батьків, громад тощо.

 

Забезпечення ресурсами для навчання

 

На підставі сформованого плану заходів здійснюється забезпечення необхідними ресурсами, наприклад підготовка вчителів, закупівля навчально-методичних матеріалів, облаштування навчальних приміщень тощо.

 

Впровадження, моніторинг процесу і оцінка результатів

 

Моніторинг передбачає постійне спостереження процесу впровадження щодо його відповідності узгодженому плану та аналізу причин відхилення. Для оцінювання змін, що сталися в результаті впровадження плану школи, доцільно проводити періодичну (наприклад, два рази на рік) експрес оцінку навчального закладу. Це дозволяє отримати дані щодо змін у вигляді «діаграми прогресу». Приклад візуалізації результатів оцінювання до початку і після завершення циклу заходів щодо удосконалення закладу освіти наведено на діаграмі