2.1 Система показників БДДШ

Зміст

 

Система показників БДДШ складається з ієрархічно упорядкованих чинників шкільного життя, які визначають безпеку, здоров’я, психосоціальний комфорт, ефективність навчання і самоврядування закладу освіти.

У моделі БДДШ ці показники представлені на трьох рівнях: стандарти, критерії, індикатори.

 

Оцінювання рівня відповідності закладу освіти умовній «еталонній школі» здійснюється шляхом онлайн-анкетування. Для цього респондентам пропонують ознайомитися з анкетою, яка містить структурований опис «еталонної школи», і відповісти на запитання «Це схоже на ваш заклад освіти?», обравши один із варіантів відповіді:

Зовсім ні      Певною мірою      Здебільшого      Дуже

Кожне запитання анкети складається з опису критерію та уточнювальних індикаторів. Такий формат відповідей дає можливість вимірювати рівень безпеки і комфорту закладу освіти на шкалі від 0 до 100 балів за результатами онлайн-опитування всіх зацікавлених сторін.