http://scfs.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 15 66f3f08a11148056bde5d4cd8ceac95d 120

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 1. Ключові ідеї і засадничі принципи
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

1.4 Світовий досвід, на якому базується модель БДДШ

 

Концептуальну рамку «Безпечна і дружня до дитини школа» вбирає елементи найвідоміших у світі моделей шкіл, як-от: «Безпечна школа», «FRESH — універсальна рамка для ефективного забезпечення здоров’я у школах», «Школа сприяння здоров’ю», «Школа, дружня до дітей», «Індекс здоров’я» тощо.

 

Модель «Безпечна школа»

«Безпечна школа» — це навчальний заклад, який забезпечує захист від насильства, образ, зловживань та експлуатації учнів, персоналу школи, зокрема вчителів.

Під безпекою розуміють захист від багатьох конкретних загроз, як-от: дитячої праці, торгівлі людьми, тортур, тілесних покарань, знущань, сексуальних домагань, зловживань та експлуатації, вербування до збройних сил, збройного нападу та стихійних лих.

 

Модель «FRESH — універсальна рамка для ефективного забезпечення здоров’я у школах»

Базується на чотирьох програмних принципах:

 • політика рівного доступу до охорони здоров’я в школах;
 • безпечне освітнє середовище;
 • освіта у сфері здоров'я на засадах розвитку навичок;
 • послуги в галузі охорони здоров’я та харчування в школах.

 

Модель «Школа сприяння здоров'ю»

 • Забезпечує у навчальних закладах умови для роботи і навчання шляхом благоустрою шкільних приміщень, ігрових майданчиків та їдалень, вжиття належних заходів безпеки тощо.
 • Заохочує до формування здорового способу життя та пропонує учням і шкільному персоналу можливості для оздоровлення.
 • Надає можливості всім учням якнайповніше розкрити свій фізичний, психологічний і соціальний потенціал, а також сприяє формуванню у них почуття впевненості в собі.
 • Сприяє формуванню здорових стосунків між вчителями і учнями, між самими учнями, а також між школою, сім’єю та місцевою громадою.
 • Забезпечує профілактичну освіту, що передбачає використання педагогічних методів, які сприяють активній участі учнів.
 • Надає учням можливість здобути теоретичні знання і практичні навички, необхідні для прийняття раціональних рішень стосовно їхнього здоров’я, а також для охорони й оздоровлення навколишнього середовища.

 

Модель «Школа, дружня до дітей»

Ця модель покликана допомогти дітям у набутті навичок, необхідних у сучасному мінливому світі, щоб поліпшити їхнє здоров’я і благополуччя, створити безпечне середовище, підвищити мотивацію вчителів і суспільства до підтримки освіти. Метою школи, дружньої до дитини, є всебічний розвиток усіх дітей і повна реалізація творчого потенціалу учнів.

 

Модель «Індекс здоров'я школи»

Індекс здоров’я школи — це інструмент оцінки і планування з питань безпеки і здоров’я, розроблений Центром профілактики і контролю захворювань (США) для закладів освіти. Ця модель надає можливість персоналу загальноосвітніх закладів:

 • визначити сильні і слабкі сторони з питань здоров’я і безпеки;
 • розробити план дій для покращення здоров’я і безпеки учня;
 • залучати вчителів, батьків, учнів та громаду до процесу вдосконалення навчальних програм та послуг.

Модель складається з восьми різних модулів, які відповідають вісьмом компонентам скоординованого процесу для збереження здоров’я у школі.

 1. Середовище та політика у сфері здоров’я.
 2. Навчання здорового способу життя та зміцнення здоров’я.
 3. Фізичне виховання та інші програми фізичної активності.
 4. Послуги з харчування.
 5. Послуги з охорони здоров’я.
 6. Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги.
 7. Підготовка персоналу та популяризація здорового способу життя серед працівників школи.
 8. Залучення сім’ї та громади.

 

Список використаних джерел

 1. Дакарські рамки дій «Освіта для всіх»: виконання наших колективних зобов’язань (2000) // http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_eng.shtml.
 2. Європейська мережа шкіл зміцнення здоров’я // http://www.niigd.ru/pdf/2.pdf.

Перевір себе

1) Забезпечення належних санітарних умов у школі та заохочення до здорового способу життя – це елемент:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.