1.4 Світовий досвід, на якому базується модель БДДШ

Зміст

 

Концептуальну рамку «Безпечна і дружня до дитини школа» вбирає елементи найвідоміших у світі моделей шкіл, як-от: «Безпечна школа», «FRESH — універсальна рамка для ефективного забезпечення здоров’я у школах», «Школа сприяння здоров’ю», «Школа, дружня до дітей», «Індекс здоров’я» тощо.

 

Модель «Безпечна школа»

«Безпечна школа» — це навчальний заклад, який забезпечує захист від насильства, образ, зловживань та експлуатації учнів, персоналу школи, зокрема вчителів.

Під безпекою розуміють захист від багатьох конкретних загроз, як-от: дитячої праці, торгівлі людьми, тортур, тілесних покарань, знущань, сексуальних домагань, зловживань та експлуатації, вербування до збройних сил, збройного нападу та стихійних лих.

 

Модель «FRESH — універсальна рамка для ефективного забезпечення здоров’я у школах»

Базується на чотирьох програмних принципах:

 • політика рівного доступу до охорони здоров’я в школах;
 • безпечне освітнє середовище;
 • освіта у сфері здоров'я на засадах розвитку навичок;
 • послуги в галузі охорони здоров’я та харчування в школах.

 

Модель «Школа сприяння здоров'ю»

 • Забезпечує у навчальних закладах умови для роботи і навчання шляхом благоустрою шкільних приміщень, ігрових майданчиків та їдалень, вжиття належних заходів безпеки тощо.
 • Заохочує до формування здорового способу життя та пропонує учням і шкільному персоналу можливості для оздоровлення.
 • Надає можливості всім учням якнайповніше розкрити свій фізичний, психологічний і соціальний потенціал, а також сприяє формуванню у них почуття впевненості в собі.
 • Сприяє формуванню здорових стосунків між вчителями і учнями, між самими учнями, а також між школою, сім’єю та місцевою громадою.
 • Забезпечує профілактичну освіту, що передбачає використання педагогічних методів, які сприяють активній участі учнів.
 • Надає учням можливість здобути теоретичні знання і практичні навички, необхідні для прийняття раціональних рішень стосовно їхнього здоров’я, а також для охорони й оздоровлення навколишнього середовища.

 

Модель «Школа, дружня до дітей»

Ця модель покликана допомогти дітям у набутті навичок, необхідних у сучасному мінливому світі, щоб поліпшити їхнє здоров’я і благополуччя, створити безпечне середовище, підвищити мотивацію вчителів і суспільства до підтримки освіти. Метою школи, дружньої до дитини, є всебічний розвиток усіх дітей і повна реалізація творчого потенціалу учнів.

 

Модель «Індекс здоров'я школи»

Індекс здоров’я школи — це інструмент оцінки і планування з питань безпеки і здоров’я, розроблений Центром профілактики і контролю захворювань (США) для закладів освіти. Ця модель надає можливість персоналу загальноосвітніх закладів:

 • визначити сильні і слабкі сторони з питань здоров’я і безпеки;
 • розробити план дій для покращення здоров’я і безпеки учня;
 • залучати вчителів, батьків, учнів та громаду до процесу вдосконалення навчальних програм та послуг.

Модель складається з восьми різних модулів, які відповідають вісьмом компонентам скоординованого процесу для збереження здоров’я у школі.

 1. Середовище та політика у сфері здоров’я.
 2. Навчання здорового способу життя та зміцнення здоров’я.
 3. Фізичне виховання та інші програми фізичної активності.
 4. Послуги з харчування.
 5. Послуги з охорони здоров’я.
 6. Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги.
 7. Підготовка персоналу та популяризація здорового способу життя серед працівників школи.
 8. Залучення сім’ї та громади.

 

Список використаних джерел

 1. Дакарські рамки дій «Освіта для всіх»: виконання наших колективних зобов’язань (2000) // http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_eng.shtml.
 2. Європейська мережа шкіл зміцнення здоров’я // http://www.niigd.ru/pdf/2.pdf.