http://scfs.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 15 f37b6e4941c5c3b3c944776af24c3f94 53

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 1. Ключові ідеї і засадничі принципи
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

1.2 Конвенція прав дитини – фундамент БДДШ

 

Конвенція про права дитини містить заклик до всіх держав уживати рішучих заходів щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образи, зловживання, відсутності піклування, гарантувати людську гідність, забезпечувати право на максимально можливу турботу про здоров’я.

 

Конвенція про права дитини:

право на сприятливе для здоров'я, безпечне і захисне середовище

Стаття 2 Освіта повинна надаватися без будь-якої дискримінації.
Стаття 19

Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного або психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання.
Заходи захисту включають попередження і виявлення, повідомлення, передачу на розгляд, розслідування, лікування та наступні заходи в зв'язку з випадками жорстокого поводження з дитиною.

Стаття 24

Держави-учасниці визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я та вживають необхідних заходів для забезпечення надання необхідної медичної допомоги та охорони здоров'я всіх дітей, боротьби з хворобами і недоїданням, надання достатньої кількості поживного продовольства та чистої питної води, беручи до уваги небезпеку і ризик забруднення навколишнього середовища, забезпечення обізнаності батьків і дітей щодо здоров'я і харчування дітей, гігієни, санітарії середовища перебування дитини і запобігання нещасним випадкам, а також доступу до освіти та підтримки у використанні цих знань.

Стаття 28

Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини.

Стаття 29

Держави-учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на:

  • розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі;
  • виховання поваги до прав людини і основних свобод, а також принципів, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй; 
  • підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також особами з числа корінного населення;
  • виховання поваги до навколишньої природи.
Стаття 37

Держави-учасниці забезпечують, щоб жодна дитина не піддавалась катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження чи покарання.

 

У доброзичливих до дитини школах ці принципи і стандарти повинні впроваджуватися при формуванні освітнього середовища, в якому діти не відчувають страху і неспокою, не наражаються на небезпеку і ризик захворювання, захищені від експлуатації, їм не завдається шкода і не наносяться образи. Таке освітнє середовище передбачає надання на базі шкіл послуг щодо охорони здоров'я, належного харчування, водопостачання та санітарії.

 

Список використаних джерел

  1. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 20.11.1989. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. — Назва з екрана.
  2. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html

Перевір себе

1) Права дитини на навчання в безпечних і надійних умовах має реалізуватися:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.