http://scfs.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 75 15 40cb4cf306a6a287dea0c9c83949e20e 109

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Розділ 1. Засадничі принципи і базові поняття
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

1.3 Конвенція про права дитини ‑ засадничі принципи створення дружнього до дитини навчального середовища

У Конвенції про права дитини (КПД) чітко визначаються обов'язки держав щодо сприяння реалізації права дитини на навчання в безпечних і надійних умовах, незалежно від того, чи знаходиться традиційна школа або спеціальне місце для навчання в умовах надзвичайної ситуації. В КПР міститься конкретний заклик до всіх держав-учасників вживати необхідних заходів з метою захисту дітей від усіх форм насильства, образи, зловживання і відсутності піклування, забезпечення того, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини, та забезпечення права дітей на максимально можливу турботу про здоров'я.

 

Конвенція про права дитини:

право на сприятливе для здоров'я, безпечне і захисне середовище

Стаття 2 Освіта повинна надаватися без будь-якої дискримінації.
Стаття 19 Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного або психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання.
Заходи захисту включають попередження і виявлення, повідомлення, передачу на розгляд, розслідування, лікування та наступні заходи в зв'язку з випадками жорстокого поводження з дитиною.
Стаття 24 Держави-учасниці визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я та вживають необхідних заходів для забезпечення надання необхідної медичної допомоги та охорони здоров'я всіх дітей, боротьби з хворобами і недоїданням, надання достатньої кількості поживного продовольства та чистої питної води, беручи до уваги небезпеку і ризик забруднення навколишнього середовища, забезпечення обізнаності батьків і дітей щодо здоров'я і харчування дітей, гігієни, санітарії середовища перебування дитини і запобігання нещасним випадкам, а також доступу до освіти та підтримки у використанні цих знань.
Стаття 28 Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини.
Стаття 29

Держави-учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на:

  • розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі;
  • виховання поваги до прав людини і основних свобод,
  • а також принципів, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй; .
  • підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також особами з числа корінного населення;
  • виховання поваги до навколишньої природи.
Стаття..37 Держави-учасниці забезпечують, щоб жодна дитина не піддавалась катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження чи покарання.

 

У доброзичливих до дитини школах і місцях для навчання ці принципи і стандарти повинні впроваджуватися при формуванні навчального середовища, в якій діти не відчувають страху, неспокою, що не наражаються на небезпеку, ризику захворювання, експлуатації, їм не завдається шкода і не наносяться образи. Необхідно, щоб був створений сприятливий для здоров'я, безпечна і захищає середовище шляхом надання на базі шкіл послуг в галузі охорони здоров'я, харчування, водопостачання та санітарії, а також правил внутрішнього розпорядку, що перешкоджають проявам насильства.

 

Список використаних джерел

  1. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 20.11.1989. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. — Назва з екрана.
  2. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html

Перевір себе

1) Обов'язки держав щодо сприяння реалізації права дитини на навчання в безпечних і надійних умовах визначаються у:

2) При створенні шкіл дружніх до дитини має формуватися навчальне середовище, в якому (оберіть усі правильні відповіді):

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.