1.3 Як поєднуються концепції НУШ і БДДШ

Зміст

 

Концепція Нової української школи (НУШ) ґрунтується на шести принципах:

 

1. Презумпція талановитості дитини

Забезпечення рівного доступу до освіти, заборона будь-яких форм дискримінації. Не допускатиметься відокремлення дітей на підставі попереднього відбору на індивідуальному, груповому та інституційному рівнях.

2. Цінність дитинства

Відповідність освітніх вимог віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема гру.

3. Радість пізнання

Організація пізнавального процесу, який приноситиме радість дитині, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність і творчість дитини. Широке використання в освітньому процесі дослідницької та проєктної діяльності.

4. Розвиток особистості

Замість навченої безпорадності — плекання самостійності та незалежного мислення. Підтримка з боку вчителя/вчительки сприятиме розвитку у дітей самоповаги та впевненості у собі.

5. Здоров’я

Формування здорового способу життя і створення умов для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку.

6. Безпека

Створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування.

 

Концепція «Безпечна і дружня до дитини школа» реалізує всі принципи НУШ з наголосом на таких питаннях:

 

  1. Навчання учнів на засадах розвитку життєвих навичок (компетентнісного підходу).
  2. Підготовка педагогічних працівників з важливих питань БДДШ.
  3. Створення безпечного і дружнього до дитини навчального середовища.
  4. Ефективне самоврядування: планування, управління, участь і партнерство.