http://scfs.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 25 23c666872c7d56bb4f1acad9dbcbaecd 127

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 5. Інструменти для оцінювання рівня безпеки, комфорту та здоров’я школи і планування змін
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

5.3 Онлайн система «Індекс безпеки і здоров’я школи»

Призначення онлайн системи

Шкільна команда

Організація роботи шкільної команди

Модулі онлайн системи

Алгоритм роботи шкільного модератора з онлайн – системою «Індекс безпеки і здоров’я школи»

 

Призначення онлайн системи

 

«Індекс безпеки и благополуччя школи» є онлайн інструментом для системного аналізу сильних і слабких сторін навчального закладу і формування на цій основі плану вдосконалення школи в контексті безпеки і здоров'я, тобто фізичного, психічного, соціального благополуччя.

Онлайн система надає можливість колективу закладу освіти:

 • визначити сильні та слабкі сторони шкільної політики, спрямованої на створення безпечного і дружнього до дітей навчального середовища;
 • розробити план дій для покращення ситуації;
 • залучати вчителів, батьків, учнів та громаду до процесу вдосконалення навчального закладу.

Процес комплексного аналізу сильних і слабких сторін школи, а також розробка плану вдосконалення - колективний процес, який здійснює шкільна команда. До шкільних команд мають входити представники всіх зацікавлених сторін: дирекції, учнів, персоналу школи, вчителів, батьків, громад тощо.

Онлайн система передбачає два види заходів, які мають здійснити команди закладів освіти: самооцінювання та планування для вдосконалення.

 1. Процес самооцінювання заохочує членів шкільної спільноти збиратися разом для обговорення поточної діяльності школи та визначення основних сильних та слабких сторін.
 2. Процес планування дає змогу визначити дії, до яких школа може вдатися для поліпшення ситуації у слабких сферах. Колективне планування сприяє осмисленню та визначенню пріоритетних заходів, а також дає змогу скласти узгоджений план удосконалення навчального закладу та визначити першочергові кроки його впровадження. Сформований план заходів включає всі важливі для покращення ситуації стандарти, параметри та еталонні показники Безпечної та дружньої до дитини школи.

Результати самооцінювання школи в жодному разі не використовуються для перевірки або покарання співробітників школи. Отримані бали необхідні, аби краще зрозуміти сильні та слабкі сторони школи й розробити план дій для покращення ситуації. Низьких балів також слід очікувати, проте вони не свідчать про «низьку ефективність» шкіл, а вказують на сфери, в яких школа може вдосконалюватися.

Багатьох покращень можна досягти силами наявного персоналу без додаткових ресурсів. Для тих пріоритетних дій, які потребуватимуть додаткових ресурсів, результати оцінки можуть стати підставою для пошуку фінансових ресурсів.

 

Шкільна команда

 

Шкільна команда формується у складі:

 • Директор, помічник директора
 • Учитель з основ здоров`я
 • Учитель фізкультури
 • Класний керівник
 • Учні
 • Шкільна медична сестра-дієтолог (якщо така є)
 • Шкільний психолог або соціальний працівник
 • Шкільна медсестра або медичний працівник
 • Персонал служби безпеки школи
 • Співробітники школи з технічного обслуговування
 • Батьки або інші члени родин учнів
 • Представник закладів з охорони здоров`я та соціальних послуг
 • Представник місцевого управління з охорони здоров'я

Цей список може бути розширений (або скорочено) за рішенням конкретної школи. Важливо, щоб шкільна команда перед використанням онлайн системи ознайомилася з її призначенням, складом модулів і основних документів, етапами командної роботи і погодила індивідуальні ролі.

 

Організація роботи шкільної команди

 

Робота команди з онлайн системою може бути організована у різний спосіб:

 • працювати над усіма питаннями повної командою, збираючись разом, обговорюючи і погоджуючи свої оцінки;
 • об'єднатися в групи, кожна з яких працює з окремими модулями (одним або декількома). У цьому випадку важливо, щоб як мінімум дві людини в таких групах брали участь в роботі всіх груп.

Результати оцінок різних членів команди також можуть враховуватися в системі по-різному:

 • в групі обговорюються думки (оцінки) з кожного окремого питання і вводяться узгоджені оцінки;
 • думки (оцінки) кожного члена команди фіксується в системі та вираховуються усереднені значення.

 

Модулі онлайн системи

 

Чинники, що визначають Індекс Безпеки і Здоров’я (ІБЗ) школи упорядковано у дев’ять модулів: чотири основні, що відповідають чотирьом стандартам Концепції БДДШ, і п’ять додаткових, пов’язаних із чинниками ризику і захисту для здоров’я дітей і персоналу школи.

 1. «Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище» (Стандарт 1)
 2. «Комфортне психосоціальне середовище» (Стандарт 2)
 3. «Інклюзивана освіта на засадах загальнолюдських цінностей і життєвих навичок» (Стандарт 3).
 4. «Ефективне шкільне управління, партнерство та участь» (Стандарт 4).
 5. Фізичне виховання та інші програми фізичної активності
 6. Послуги з харчування
 7. Послуги з охорони здоров`я
 8. Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги
 9. Підготовка персоналу та популяризація здорового способу життя серед працівників закладу

Кількість модулів в онлайн системі не фіксована. За необхідності нові модулі і всі пов'язані з ним таблиці можуть доповнюватися / віддалятися адміністратором системи.

 

 Алгоритм роботи шкільного модератора з онлайн - системою «Індекс безпеки і здоров’я школи»

 

 

 1. Підготовка опитування (налаштування модульних таблиць на рівні школи).
 2. Відкриття доступу всім респондентам (членам шкільної команди) до оцінювання параметрів школи по модулям.
 3. Закриття доступу, підтвердження оцінок респондентів, визначення всіх слабких сторін що потребують покращення, обрання декілька слабких сторін школи по кожному модулю.
 4. Формування завдань (дій, заходів), спрямованих на посилення кожної «слабкої» сторони школи.
 5. Відкриття доступу всім респондентам, оцінювання запропонованих варіантів дій, спрямованих на посилення слабких сторін школи.
 6. Закриття доступу, підтвердження оцінок, формування зведеного плану заходів.
 7. Розробка покрокового плану-графіку реалізації першочергових завдань із тих, що містяться у зведеному плані школи.

 

 

Результати роботи з системою на кожному етапі можна експортувати у форматі Exel - таблиць.

 

Перевір себе

1) Процес планування в системі «Індекс безпеки і здоров’я школи» дає змогу:

2) Онлайн система «Індекс безпеки і благополуччя школи» - це:

3) Процес комплексного аналізу сильних і слабких сторін школи, розробка плану вдосконалення здійснюється в системі «Індекс безпеки і здоров’я школи»:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.