5.3 Онлайн система «Індекс безпеки і здоров’я школи»

Зміст

Призначення онлайн системи

Шкільна команда

Організація роботи шкільної команди

Модулі онлайн системи

Алгоритм роботи шкільного модератора з онлайн – системою «Індекс безпеки і здоров’я школи»

 

Призначення онлайн системи

 

«Індекс безпеки и благополуччя школи» є онлайн інструментом для системного аналізу сильних і слабких сторін навчального закладу і формування на цій основі плану вдосконалення школи в контексті безпеки і здоров'я, тобто фізичного, психічного, соціального благополуччя.

Онлайн система надає можливість колективу закладу освіти:

Процес комплексного аналізу сильних і слабких сторін школи, а також розробка плану вдосконалення - колективний процес, який здійснює шкільна команда. До шкільних команд мають входити представники всіх зацікавлених сторін: дирекції, учнів, персоналу школи, вчителів, батьків, громад тощо.

Онлайн система передбачає два види заходів, які мають здійснити команди закладів освіти: самооцінювання та планування для вдосконалення.

 1. Процес самооцінювання заохочує членів шкільної спільноти збиратися разом для обговорення поточної діяльності школи та визначення основних сильних та слабких сторін.
 2. Процес планування дає змогу визначити дії, до яких школа може вдатися для поліпшення ситуації у слабких сферах. Колективне планування сприяє осмисленню та визначенню пріоритетних заходів, а також дає змогу скласти узгоджений план удосконалення навчального закладу та визначити першочергові кроки його впровадження. Сформований план заходів включає всі важливі для покращення ситуації стандарти, параметри та еталонні показники Безпечної та дружньої до дитини школи.

Результати самооцінювання школи в жодному разі не використовуються для перевірки або покарання співробітників школи. Отримані бали необхідні, аби краще зрозуміти сильні та слабкі сторони школи й розробити план дій для покращення ситуації. Низьких балів також слід очікувати, проте вони не свідчать про «низьку ефективність» шкіл, а вказують на сфери, в яких школа може вдосконалюватися.

Багатьох покращень можна досягти силами наявного персоналу без додаткових ресурсів. Для тих пріоритетних дій, які потребуватимуть додаткових ресурсів, результати оцінки можуть стати підставою для пошуку фінансових ресурсів.

 

Шкільна команда

 

Шкільна команда формується у складі:

Цей список може бути розширений (або скорочено) за рішенням конкретної школи. Важливо, щоб шкільна команда перед використанням онлайн системи ознайомилася з її призначенням, складом модулів і основних документів, етапами командної роботи і погодила індивідуальні ролі.

 

Організація роботи шкільної команди

 

Робота команди з онлайн системою може бути організована у різний спосіб:

Результати оцінок різних членів команди також можуть враховуватися в системі по-різному:

 

Модулі онлайн системи

 

Чинники, що визначають Індекс Безпеки і Здоров’я (ІБЗ) школи упорядковано у дев’ять модулів: чотири основні, що відповідають чотирьом стандартам Концепції БДДШ, і п’ять додаткових, пов’язаних із чинниками ризику і захисту для здоров’я дітей і персоналу школи.

 1. «Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище» (Стандарт 1)
 2. «Комфортне психосоціальне середовище» (Стандарт 2)
 3. «Інклюзивана освіта на засадах загальнолюдських цінностей і життєвих навичок» (Стандарт 3).
 4. «Ефективне шкільне управління, партнерство та участь» (Стандарт 4).
 5. Фізичне виховання та інші програми фізичної активності
 6. Послуги з харчування
 7. Послуги з охорони здоров`я
 8. Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги
 9. Підготовка персоналу та популяризація здорового способу життя серед працівників закладу

Кількість модулів в онлайн системі не фіксована. За необхідності нові модулі і всі пов'язані з ним таблиці можуть доповнюватися / віддалятися адміністратором системи.

 

 Алгоритм роботи шкільного модератора з онлайн - системою «Індекс безпеки і здоров’я школи»

 

 

 1. Підготовка опитування (налаштування модульних таблиць на рівні школи).
 2. Відкриття доступу всім респондентам (членам шкільної команди) до оцінювання параметрів школи по модулям.
 3. Закриття доступу, підтвердження оцінок респондентів, визначення всіх слабких сторін що потребують покращення, обрання декілька слабких сторін школи по кожному модулю.
 4. Формування завдань (дій, заходів), спрямованих на посилення кожної «слабкої» сторони школи.
 5. Відкриття доступу всім респондентам, оцінювання запропонованих варіантів дій, спрямованих на посилення слабких сторін школи.
 6. Закриття доступу, підтвердження оцінок, формування зведеного плану заходів.
 7. Розробка покрокового плану-графіку реалізації першочергових завдань із тих, що містяться у зведеному плані школи.

 

 

Результати роботи з системою на кожному етапі можна експортувати у форматі Exel - таблиць.

 

Опорна схема

Індекс безпеки і здоров'я

Інструкція для шкільного модератора