Модуль 5. Інструменти для оцінювання рівня безпеки, комфорту та здоров’я школи і планування змін

5.1 Призначення і відмінності двох інструментів для оцінювання закладу освіти та планування змін

Зміст

 

У цьому модулі ви ознайомитеся з онлайн інструментами для проведення двох етапів циклу удосконалення школи, а саме:

1) експрес оцінка закладу освіти та

2) системний аналіз і планування змін.

 

 

Ми вже знаємо, що створення безпечної і дружньої до дитини школи є неперервним процесом удосконалення навчального закладу, що має чотири етапи.

Експрес оцінка навчального закладу здійснюється шляхом опитування основних учасників навчально-виховного процесу ‑ учнів, вчителів, керівництва школи, батьків тощо. Результатом такої оцінки є профілі конкретного навчального закладу «очима всіх її учасників» за 4 стандартами Безпечної і дружньої до дитини школи (див. слайд)

Системний аналіз і планування змін забезпечує формування плану удосконалення школи на основі всебічного, добре структурованого аналізу сильних і слабих сторін школи і зваженої оцінки всіх складових цього плану.

Обидва інструмента базуються на концептуальній рамці «Безпечна і дружня до дитини школа» але мають відмінності у призначені, які представлено на слайді

Слід пам’ятати, що результати самооцінювання школи в жодному разі не мають використовуються для перевірки або покарання співробітників школи. Отримані бали необхідні, аби краще зрозуміти сильні та слабкі сторони школи й розробити план дій для покращення ситуації. Низьких балів також слід очікувати, проте вони не свідчать про «низьку ефективність» шкіл, а вказують на сфери, в яких школа може вдосконалюватися.

5.2 Онлайн система «Експрес оцінювання рівня безпеки і комфорту закладу освіти»

Зміст

Призначення онлайн системи

Функції системи, доступні закладам освіти

Функції системи, доступні координаторам проекту

 

Призначення онлайн системи

 

Онлайн система експрес оцінювання створена відповідно до концептуальної рамки «Безпечна і дружня до дітей школа» (надалі БДДШ).

Вона надає можливість дізнатися, наскільки безпечним і комфортним є заклад освіти з точки зору всіх зацікавлених сторін. Для цього проводяться онлайн опитування, в якому беруть участь:

 1. Керівництво закладу освіти: директор/директорка, заступники)
 2. Вчителі (вихователі): вчителі початкових класів, вчителі-предметники, класні керівники, вихователі ДНЗ
 3. Учнівська молодь: учні/учениці 8 класу і старше
 4. Психологи і соціальні педагоги закладу освіти
 5. Допоміжний персонал: працівники столових, медперсонал, охоронці, електрики, сантехніки, вентиляційники, прибиральники тощо
 6. Батьки учнів (вихованців)
 7. Місцеві органи управління освітою та інші дотичні установи: представники районого або теріторіального органу управління освітою, члени наглядової ради навчального закладу, координатори проекту тощо

За результатами онлайн опитування система створює різні профілі закладу освіти відповідно до концепції «Безпечна і дружня до дитини школа (БДДШ)». Це надає можливість усім зацікавленим сторонам отримати цілісне уявлення про сильні і слабкі сторони навчального закладу.

Рівень безпеки і благополуччя закладу освіти вимірюється у балах від 0 до 100. Чим вище бал, тим ближче відповідний показник до еталонного. Експрес оцінювання здійснюється відповідно до концепції БДДШ на 3-х рівнях:

 1. Узагальнений показник безпеки і комфортності закладу
 2. Показники безпеки і комфортності закладу на рівні стандартів
 3. Показники безпеки і комфортності закладу на рівні параметрів стандартів

Результати експрес оцінювання в жодному разі не використовуються для перевірки або покарання закладу освіти. Низькі бали не свідчать про «низьку ефективність» шкіл, а лише вказують на сфери, які потребують більш детального аналізу і покращення.

 

Функції системи, доступні закладам освіти

 

Закладам освіти доступні дані виключно для їх навчального закладу.

Керівникам закладу і шкільним модераторам (особам, відповідальним за технічні аспекти експрес оцінювання) також доступні статистичні дані щодо проходження опитування і різноманітних профілів навчального закладу.

Статистична інформація упорядкована за такими рубриками:

Хід опитування – містить дані про хід опитування: інформацію про кількість анкет, заповнених різними групами респондентів (керівництво закладу освіти, вчителі /виховатеуі, учнівська молодь 8 класу і старше, психологи і соціальні педагоги, допоміжний персонал, батьки учнів/вихованців, представники місцевих органів управління освітою):

Розподілення – містить інформацію в табличному і графічному вигляді про розподіл варіантів відповідей заповнених анкет для різник груп респондентів:

Профілі – містить інформацію в табличному і графічному вигляді про рівень безпеки і комфортності закладу освіти на трьох рівнях: узагальнений показник, стандарти і показники стандартів.

 

До і Після – порівняння профілів опитувань, які проводилися у різні часи для отримання інформації про поступ удосконалення закладу.

 

Респонденти ‑ містить порівняння профілів різних груп респондентів для з’ясування подібності і різниці в уявленнях всіх зацікавлених сторін про навчальний заклад.

 

Функції системи, доступні координаторам проекту

 

Супервайзерам доступні статистичні дані щодо проходження опитування і різноманітних профілів всіх зареєстрованих закладів освіти.

Координаторам також доступна порівняльна статистика за усіма пілотними закладами освіти:

 

Додаткові Матеріали

Експрес оцінювання

5.3 Онлайн система «Індекс безпеки і здоров’я школи»

Зміст

Призначення онлайн системи

Шкільна команда

Організація роботи шкільної команди

Модулі онлайн системи

Алгоритм роботи шкільного модератора з онлайн – системою «Індекс безпеки і здоров’я школи»

 

Призначення онлайн системи

 

«Індекс безпеки и благополуччя школи» є онлайн інструментом для системного аналізу сильних і слабких сторін навчального закладу і формування на цій основі плану вдосконалення школи в контексті безпеки і здоров'я, тобто фізичного, психічного, соціального благополуччя.

Онлайн система надає можливість колективу закладу освіти:

Процес комплексного аналізу сильних і слабких сторін школи, а також розробка плану вдосконалення - колективний процес, який здійснює шкільна команда. До шкільних команд мають входити представники всіх зацікавлених сторін: дирекції, учнів, персоналу школи, вчителів, батьків, громад тощо.

Онлайн система передбачає два види заходів, які мають здійснити команди закладів освіти: самооцінювання та планування для вдосконалення.

 1. Процес самооцінювання заохочує членів шкільної спільноти збиратися разом для обговорення поточної діяльності школи та визначення основних сильних та слабких сторін.
 2. Процес планування дає змогу визначити дії, до яких школа може вдатися для поліпшення ситуації у слабких сферах. Колективне планування сприяє осмисленню та визначенню пріоритетних заходів, а також дає змогу скласти узгоджений план удосконалення навчального закладу та визначити першочергові кроки його впровадження. Сформований план заходів включає всі важливі для покращення ситуації стандарти, параметри та еталонні показники Безпечної та дружньої до дитини школи.

Результати самооцінювання школи в жодному разі не використовуються для перевірки або покарання співробітників школи. Отримані бали необхідні, аби краще зрозуміти сильні та слабкі сторони школи й розробити план дій для покращення ситуації. Низьких балів також слід очікувати, проте вони не свідчать про «низьку ефективність» шкіл, а вказують на сфери, в яких школа може вдосконалюватися.

Багатьох покращень можна досягти силами наявного персоналу без додаткових ресурсів. Для тих пріоритетних дій, які потребуватимуть додаткових ресурсів, результати оцінки можуть стати підставою для пошуку фінансових ресурсів.

 

Шкільна команда

 

Шкільна команда формується у складі:

Цей список може бути розширений (або скорочено) за рішенням конкретної школи. Важливо, щоб шкільна команда перед використанням онлайн системи ознайомилася з її призначенням, складом модулів і основних документів, етапами командної роботи і погодила індивідуальні ролі.

 

Організація роботи шкільної команди

 

Робота команди з онлайн системою може бути організована у різний спосіб:

Результати оцінок різних членів команди також можуть враховуватися в системі по-різному:

 

Модулі онлайн системи

 

Чинники, що визначають Індекс Безпеки і Здоров’я (ІБЗ) школи упорядковано у дев’ять модулів: чотири основні, що відповідають чотирьом стандартам Концепції БДДШ, і п’ять додаткових, пов’язаних із чинниками ризику і захисту для здоров’я дітей і персоналу школи.

 1. «Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище» (Стандарт 1)
 2. «Комфортне психосоціальне середовище» (Стандарт 2)
 3. «Інклюзивана освіта на засадах загальнолюдських цінностей і життєвих навичок» (Стандарт 3).
 4. «Ефективне шкільне управління, партнерство та участь» (Стандарт 4).
 5. Фізичне виховання та інші програми фізичної активності
 6. Послуги з харчування
 7. Послуги з охорони здоров`я
 8. Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги
 9. Підготовка персоналу та популяризація здорового способу життя серед працівників закладу

Кількість модулів в онлайн системі не фіксована. За необхідності нові модулі і всі пов'язані з ним таблиці можуть доповнюватися / віддалятися адміністратором системи.

 

 Алгоритм роботи шкільного модератора з онлайн - системою «Індекс безпеки і здоров’я школи»

 

 

 1. Підготовка опитування (налаштування модульних таблиць на рівні школи).
 2. Відкриття доступу всім респондентам (членам шкільної команди) до оцінювання параметрів школи по модулям.
 3. Закриття доступу, підтвердження оцінок респондентів, визначення всіх слабких сторін що потребують покращення, обрання декілька слабких сторін школи по кожному модулю.
 4. Формування завдань (дій, заходів), спрямованих на посилення кожної «слабкої» сторони школи.
 5. Відкриття доступу всім респондентам, оцінювання запропонованих варіантів дій, спрямованих на посилення слабких сторін школи.
 6. Закриття доступу, підтвердження оцінок, формування зведеного плану заходів.
 7. Розробка покрокового плану-графіку реалізації першочергових завдань із тих, що містяться у зведеному плані школи.

 

 

Результати роботи з системою на кожному етапі можна експортувати у форматі Exel - таблиць.

 

Опорна схема

Індекс безпеки і здоров'я

Інструкція для шкільного модератора