5.2 Онлайн система «Експрес оцінювання рівня безпеки і комфорту закладу освіти»

Зміст

Призначення онлайн системи

Функції системи, доступні закладам освіти

Функції системи, доступні координаторам проекту

 

Призначення онлайн системи

 

Онлайн система експрес оцінювання створена відповідно до концептуальної рамки «Безпечна і дружня до дітей школа» (надалі БДДШ).

Вона надає можливість дізнатися, наскільки безпечним і комфортним є заклад освіти з точки зору всіх зацікавлених сторін. Для цього проводяться онлайн опитування, в якому беруть участь:

  1. Керівництво закладу освіти: директор/директорка, заступники)
  2. Вчителі (вихователі): вчителі початкових класів, вчителі-предметники, класні керівники, вихователі ДНЗ
  3. Учнівська молодь: учні/учениці 8 класу і старше
  4. Психологи і соціальні педагоги закладу освіти
  5. Допоміжний персонал: працівники столових, медперсонал, охоронці, електрики, сантехніки, вентиляційники, прибиральники тощо
  6. Батьки учнів (вихованців)
  7. Місцеві органи управління освітою та інші дотичні установи: представники районого або теріторіального органу управління освітою, члени наглядової ради навчального закладу, координатори проекту тощо

За результатами онлайн опитування система створює різні профілі закладу освіти відповідно до концепції «Безпечна і дружня до дитини школа (БДДШ)». Це надає можливість усім зацікавленим сторонам отримати цілісне уявлення про сильні і слабкі сторони навчального закладу.

Рівень безпеки і благополуччя закладу освіти вимірюється у балах від 0 до 100. Чим вище бал, тим ближче відповідний показник до еталонного. Експрес оцінювання здійснюється відповідно до концепції БДДШ на 3-х рівнях:

  1. Узагальнений показник безпеки і комфортності закладу
  2. Показники безпеки і комфортності закладу на рівні стандартів
  3. Показники безпеки і комфортності закладу на рівні параметрів стандартів

Результати експрес оцінювання в жодному разі не використовуються для перевірки або покарання закладу освіти. Низькі бали не свідчать про «низьку ефективність» шкіл, а лише вказують на сфери, які потребують більш детального аналізу і покращення.

 

Функції системи, доступні закладам освіти

 

Закладам освіти доступні дані виключно для їх навчального закладу.

Керівникам закладу і шкільним модераторам (особам, відповідальним за технічні аспекти експрес оцінювання) також доступні статистичні дані щодо проходження опитування і різноманітних профілів навчального закладу.

Статистична інформація упорядкована за такими рубриками:

Хід опитування – містить дані про хід опитування: інформацію про кількість анкет, заповнених різними групами респондентів (керівництво закладу освіти, вчителі /виховатеуі, учнівська молодь 8 класу і старше, психологи і соціальні педагоги, допоміжний персонал, батьки учнів/вихованців, представники місцевих органів управління освітою):

Розподілення – містить інформацію в табличному і графічному вигляді про розподіл варіантів відповідей заповнених анкет для різник груп респондентів:

Профілі – містить інформацію в табличному і графічному вигляді про рівень безпеки і комфортності закладу освіти на трьох рівнях: узагальнений показник, стандарти і показники стандартів.

 

До і Після – порівняння профілів опитувань, які проводилися у різні часи для отримання інформації про поступ удосконалення закладу.

 

Респонденти ‑ містить порівняння профілів різних груп респондентів для з’ясування подібності і різниці в уявленнях всіх зацікавлених сторін про навчальний заклад.

 

Функції системи, доступні координаторам проекту

 

Супервайзерам доступні статистичні дані щодо проходження опитування і різноманітних профілів всіх зареєстрованих закладів освіти.

Координаторам також доступна порівняльна статистика за усіма пілотними закладами освіти:

 

Додаткові Матеріали

Експрес оцінювання