5.1 Призначення і відмінності двох інструментів для оцінювання закладу освіти та планування змін

Зміст

 

У цьому модулі ви ознайомитеся з онлайн інструментами для проведення двох етапів циклу удосконалення школи, а саме:

1) експрес оцінка закладу освіти та

2) системний аналіз і планування змін.

 

 

Ми вже знаємо, що створення безпечної і дружньої до дитини школи є неперервним процесом удосконалення навчального закладу, що має чотири етапи.

Експрес оцінка навчального закладу здійснюється шляхом опитування основних учасників навчально-виховного процесу ‑ учнів, вчителів, керівництва школи, батьків тощо. Результатом такої оцінки є профілі конкретного навчального закладу «очима всіх її учасників» за 4 стандартами Безпечної і дружньої до дитини школи (див. слайд)

Системний аналіз і планування змін забезпечує формування плану удосконалення школи на основі всебічного, добре структурованого аналізу сильних і слабих сторін школи і зваженої оцінки всіх складових цього плану.

Обидва інструмента базуються на концептуальній рамці «Безпечна і дружня до дитини школа» але мають відмінності у призначені, які представлено на слайді

Слід пам’ятати, що результати самооцінювання школи в жодному разі не мають використовуються для перевірки або покарання співробітників школи. Отримані бали необхідні, аби краще зрозуміти сильні та слабкі сторони школи й розробити план дій для покращення ситуації. Низьких балів також слід очікувати, проте вони не свідчать про «низьку ефективність» шкіл, а вказують на сфери, в яких школа може вдосконалюватися.