3.2 Базовий пакет вимог психосоціального середовища

Зміст

Базовий пакет вимог до психосоціального середовища складається з параметрів і еталонних показників другого стандарту безпечної і дружної до дитини школи «Комфортне психосоціальне середовище». Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Параметр стандарту

Еталоні показники

1 Обізнаність персоналу із концепцією безпечної і дружньої до дитини школи

Чи є у вашому закладі наступні компоненти щодо обізнаності персоналу з концепції безпечної і дружньої до дитини школи?

 • Педагогічні працівники і персонал закладу знає концепцією безпечної і дружньої до дитини школи;
 • Увесь персонал закладу пройшов навчання з питань впровадження безпечної і дружньої до дитини школи
 • Вчителі обговорюють з учнями питання безпечної і дружньої до дитини школи;
 • У закладі за участю персоналу, учнів і їхніх батьків складається план заходів щодо створення безпечного і дружнього до дітей середовища
 • Персонал закладу, учні і батьки приймають участь у реалізації плану заходів щодо впровадження концепції безпечної і дружньої до дитини школи
2

Підтримка дружньої, заохочувальної і комфортної атмосфери для всіх учасників навчально-виховного процесу

Чи наявні у вашому закладі освіти наступні компоненти?

 • У школі учні почуваються в безпеці
 • Учні переймаються справами один одного
 • Вчителі заохочують учнів дбати одне про одного
 • У школі сприяють швидкій адаптації нових учнів
 • Вчителі допомагають учням у скрутних ситуаціях
 • Учні впевнені, що за потреби отримають в школі допомогу та підтримку
 • Учні гостинно приймають новачків і допомагають їм
 • Учні ставляться толерантно до «не таких, як усі»
 • Учні мають право і можливість висловлювати свою думку та бути почутими в класі
 • Учні, які навчаються не рідною мовою, мають змогу розмовляти своєю рідною мовою упродовж дня
 • У школі є люди, яким усі довіряють і до яких можна підійти у разі виникнення проблеми чи за конфіденційною порадою;
 • Навчально-методичні матеріали для учнів позбавлені образливих гендерних, етичних, релігійних та інших дискримінаційних стереотипів
 • Працівники школи переконані, що школа – це хороше місце для роботи
 • У школі працівники почуваються в безпеці
 • Колектив школи згуртований та організований
 • Працівники школи переймаються справами один одного
 • Працівники школи активно залучаються до шкільного життя;
 • Учителі впевнені, що у разі потреби вони отримають допомогу та підтримку від інших працівників школи
3

Активна політика щодо недопущення всіх видів насильства і має чіткі правила реагування на прояви насильства і знущання (булінгу)

Чи наявні у вашому закладі освіти наступні компоненти політики щодо недопущення всіх видів насильства?

 • У закладі розроблено чіткі правила (протоколи) щодо попередження і реагування на вияви всіх видів насильства (фізичного, психологічного, сексуального)
 • у закладі здійснюється постійний контроль за дотриманням цих правил
 • Учні регулярно проходять тренінги з розвитку соціальних навичок попередження і конструктивного розв’язання конфліктів
 • У закладі регулярно проводяться заходи з метою формування нетерпимого ставлення до насильства, підтримки взаємоповаги, посилення дружніх стосунків, створення позитивного психологічного клімату та вільної від насильства шкільної культури
 • Вчителі не застосовують фізичного покарання і психологічного насилля щодо учнів
 • Усі учні мають право заявити про неналежну чи образливу поведінку будь-кого
 • Учні знають, що за вияви насилля у закладі або за його межами вони понесуть відповідальність
 • Учні знають, до кого з працівників закладу звернутися у випадку знущання над ними
 • Учні у закладі не зазнають сексуальних домагань
 • У закладі навчаються учні, які були спеціально навчені для врегулювання конфліктних ситуацій
 • Вчителі мають змогу отримувати нові знання і набувати навички, які допомагають їм створювати безпечне середовище у закладі
 • Політика закладу забороняє психологічне покарання, як прийнятну дисциплінарну процедуру
 • Вчителям, які стали жертвами стресових ситуацій чи випадків із виявами насильства, надається необхідна допомога та підтримка
 • Заклад має затверджені процедури щодо роботи з учнями/ педагогічними працівниками школи, які стали свідками або жертвами випадків із виявами насильства;
 • У закладі встановлено порядок, згідно з яким батьки мають право заявити про неналежну чи образливу поведінку будь-кого;
 • У закладі існує затверджений порядок дій персоналу у разі виникнення випадків знущання;
 • У закладі здійснюється політика запобігання випадкам сексуальних домагань;
 • Персонал закладу поінформований, у який спосіб найкраще залучити «замкнених у собі» та «не таких, як усі» учнів до шкільного життя;
 • Педагогічний колектив робить активні кроки щодо запобігання ситуацій бойкоту учнів їхніми однокласниками;
 • У закладі ведуться записи та відстежуються усі випадки травматизму, про які повідомляють учні чи працівники школи
4 Регуляції щодо попередження утисків та залякування

Чи створено у вашому закладі клімат, який перешкоджає утискам і знущанням, з використанням кожного з наступних способів?

 • Персонал, учні та батьки поінформовані різноманітними способами про регуляції, які дають визначення утискам і знущанням та пояснюють наслідки такої поведінки
 • Дисциплінарні регуляції справедливо і послідовно впроваджуються серед усіх груп учнів
 • Персонал та учні ставляться одне до одного з повагою та ввічливістю
 • Принципи чесної гри та ненасильство мають особливе значення на ігровому майданчику, у шкільному автобусі, та на шкільних заходах
 • Учнів заохочують повідомляти про випадки утисків або залякування, в тому числі методами анонімного інформування
 • Жертвам утисків та залякування надається підтримка
5 Вільний доступ до відпочинку та позаурочної діяльності, сприятливої для здоров’я, безпеки і розвитку

Чи наявні у вашому закладі освіти наступні компоненти забезпечення доступу до відпочинку та позаурочної діяльності?

 • У вашому закладі відводиться час для відпочинку та ігор упродовж дня
 • Під час відпочинку та ігор присутній відповідальний дорослий, який контролює дотримання правил безпеки
 • У закладі виділено місце, де під час відпочинку діти, які не хочуть грати з усіма, можуть залишитися наодинці
 • Учні можуть придумувати власні творчі конкурси та ігри без залучення дорослих
 • Всі учні можуть спробувати себе у творчих (музичних, мистецьких або сценічних) видах діяльності, які не передбачають конкуренції та екзаменів
 • Всі учні можуть займатися фізичними видами діяльності за особистим планом
 • У позашкільний час учні можуть відвідувати різні гуртки (приміром, математичний, історичний, літературний, театральний, туристичний)
6

Надання психологічних консультацій, психосоціальної підтримки і перенаправлення учнів для зовнішньої допомоги

Чи наявні у вашому закладі освіти наступні компоненти щодо надання психологічних консультацій та психосоціальної підтримки, особливо для дітей, постраждалих внаслідок конфлікту та дітей із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах

 • Психологічна служба закладу забезпечує зниження рівня психосоціального стресу серед дітей та вчителів;
 • Психологічна служба закладу забезпечує зниження рівня конфліктів і кількості проявів насильства у класі;
 • Психологічна служба закладу забезпечує зниження рівня емоційних проблем у дітей.
 • У вашому закладі створена і діє система перенаправлення у разі потреби учнів для отримання зовнішньої медичної або психологічної допомоги
7 Методи створення позитивного клімату

Чи сприяє ваш заклад освіти створенню позитивного психосоціального клімату з використанням всіх зазначених нижче практик?

 • Чітко окреслювати очікування від навчання та поведінки учнів, та ділитись цими очікуваннями з сім'ями, аби спонукати їх до дотримання відповідних дій вдома
 • Сприяти розвитку соціально-орієнтованої поведінки через залучення учнів до таких заходів, як наставництво за принципом «рівний – рівному», класні обов`язки, допомога в навчанні, допомога вчителю.
 • Проводити загальношкільні заходи, які дозволяють учням дізнатися про різні культури та досвід.
 • Вимагати від персоналу звертатись до кожного учня на ім’я.
 • Персонал заохочує учнів просити про допомогу, коли це необхідно.
 • Персонал має вживати своєчасних заходів для вирішення проблем, про які повідомляють учні або їхні батьки.
 • Персонал має хвалити учнів за позитивну поведінку з іншими учнями та батьками
8

Подолання перешкод для навчання

Чи пропонують у вашому закладі освіти тим учням, які цього потребують, різноманітні послуги, спрямовані на допомогу учням у подоланні перешкод для навчання?

 • Тим учням, які цього потребують, пропонуються різноманітні послуги, спрямовані на допомогу учням у подоланні перешкод для навчання

Довідка:

Перешкоди для навчання включають нестачу основних життєвих ресурсів та можливостей для розвитку, соціально-психологічні проблеми, проблеми фізичного здоров'я, загальні чинники, які викликають стрес, кризи та надзвичайні ситуації, складні зміни, пов'язані з етапами навчання, перехід до нової школи, зіткнення з безпритульністю та пристосування до нової культури або звичаїв. Послуги, спрямовані на усунення перешкод для навчання, включають в себе психічне здоров'я, спеціальну освіту, відповідний догляд за хворими, психологічні та соціальні послуги; консультування; наставництво; репетиторство; допомогу в класі; інструктаж нових учнів

9 Відсутність дискримінації щодо ВІЛ-інфекції

Чи реалізується у вашому закладі політика недискримінації з урахуванням загальнодержавних або місцевих вимог, яка захищає ВІЛ-інфікованих учнів та співробітників, та містить всі наступні компоненти?

 • Діти з ВІЛ/СНІД можуть навчатись у звичайних класах без будь-яких обмежень по причині ВІЛ-статусу
 • ВІЛ-інфіковані учні, про чий статус відомо, можуть повною мірою займатись фізичною культурою, брати участь у спортивних змаганнях, позакласних шкільних заходах за підтримки школи, та інших програмах фізичної активності
 • Залякування чи знущання з ВІЛ-інфікованих учнів та співробітників є неприпустимим
 • До пропусків занять через необхідність ставляться з належним розумінням (наприклад, медично обґрунтована відсутність виправдана)
 • У випадках дискримінації у закладі підготовлені та зберігаються процедурні правила для здійснення виправних дій (наприклад, неупереджене слухання з можливістю участі батьків або опікунів і з представленням захисника, процедура перегляду)
10

Конфіденційність щодо ВІЛ-статусу

Чи дотримуються у вашому закладі політики конфіденційності щодо ВІЛ-статусу з урахуванням загальнодержавних вимог, яка включає в себе всі наступні компоненти?

 • Учні або співробітники не зобов'язані розкривати будь-кому інформацію щодо ВІЛ-статусу
 • Аналіз на антитіла до ВІЛ не вимагається з жодною метою
 • ВІЛ-статус не підлягає розголошенню без рішення суду або поінформованої, письмової, підписаної та датованої згоди особи з ВІЛ-інфекцією (або одного з батьків / опікуна юридично неповнолітньої людини) у відповідності до загальнодержавних вимог
 • Медико-санітарна документація, нотатки та інші документи, де зазначено ВІЛ-статус, мають зберігатись під замком
 • Коло осіб, які мають доступ до конфіденційних записів, обмежене названими в письмовому дозволі від імені особи (або одного з батьків/ опікуна), та співробітниками швидкої допомоги
 • Інформація щодо ВІЛ-статусу не буде додана до постійної навчальної або медичної документації учня без його письмової згоди (або письмової згоди одного з батьків/опікуна)
 • Процедурні правила для здійснення виправних дій у випадку порушення регуляцій

 

Список використаних джерел

 1. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html
 2. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.